Štíhlý a vzpřímený obelisk na znojemském náměstí Komenského může kolemjdoucím připomínat spíš otazník. Už přes šedesát let není patrné koho má připomínat. Městští radní to chtějí změnit a pomníku plukovníka Karla Kopala zamýšlí vrátit původní podobu. Pro některé kritiky tím dominantu náměstí mění v do běla rozpálený vykřičník historické nespravedlnosti. Chtějí aby město nevzdávalo hold důstojníkovi rakouské armády, ale československým legionářům. Radnice námitky odmítla.

„Je hodně jiných osobností, které si zaslouží naši úctu víc, než Kopal. Bojoval v řadách rakouské armády. Ta ale nebyla naše, byl to nástroj mocenského útisku všech podrobených národů, které Rakousko-Uhersko utlačovalo. Oslavovali bychom armádu, která utiskovala i nás. To je přece absurdní, “ shrnul jádro námitek Vítězslav Jurásek ze sdružení Kruh občanů vyhnaných v roce 1938 z českého pohraničí.

Sdružení požaduje, aby chystaná rekonstrukce respektovala podobu pomníku z dvacátých let dvacátého století. „Po vzniku republiky byl pomník upraven jako oslava nové republiky, proto jsme navrhli, aby byl na jedné straně nápis obětem první světové války na druhé ocenění legionářů, kteří měli významný podíl na vzniku republiky,“ dodal Jurásek.

Znojemští radní výzvu spolku posoudili a odmítli. „Není možné na konci první dekády jednadvacátého století překrucovat chod dějin a zakrývat pravý původ Kopalova pomníku, vysoce hodnotné nemovité kulturní památky našeho města, silou názorových pohledů, které neodpovídají historickému kontextu,“ napsal kritikům starosta města Petr Nezveda. Odkázal přitom na rozbor zpracovaný historikem znojemského muzea, městským radním Jiřím Kacetlem i vyjádřením památkářů, kteří se rovněž kloní k obnovení původní podoby pomníku.

„Iniciativa k postavení pomníku v roce 1855 byla občanská a lokální. Podíleli se na ní Kopalovi přátelé, spolubojovníci a sebevědomí znojemští občané a to jak Češi, tak Němci. Nutno zdůraznit, že to byl jeden z prvních projevů místní občanské společnosti a ne nějaký úřední diktát z Vídně,“ připomněl Kacetl.

Obnovit pomník do prvorepublikové podoby není podle názoru radních ani možné, ani správné. „Bylo by to nepřijatelné z hlediska státní památkové péče – musela by totiž být odstraněna bronzová socha bohyně Viktorie od předního evropského sochaře Antona Fernkorna,“ uvedl starosta Nezveda.

Poukázal při tom na to, že město k výročí vzniku československého státu již zbudovalo menší pomník na náměstí Republiky. „Znojmu, ale i většině dalších srovnatelných měst u nás chybí důstojný pomník československých legionářů a také pomník budování demokracie v naší zemi. Vznik těchto pomníků však musí vzejít z široké občanské iniciativy,“ podotkl starosta a vyslovil politování nad malou účastní veřejnosti na setkáních, které město k výročí republiky a dni veteránů pořádá.

Kritiky odpověď neuspokojila. „Nechceme nic bourat, ani popírat historii pomníku. Kopala tam nějaká deska může připomenout. Hlavně by ale měl tak jako za první republiky vzdát hold legionářům a obětem první světové války,“ stál si na svém Jurásek.

S obnovou Kopalova pomníku začala radnice na sklonku předloňského roku, kdy putovala do restaurátorských dílen zmíněná socha bohyně vítězství. Poté odborníci vyčistili a opravili celý obelisk i jeho bezprostřední okolí.

Počátkem loňského května pak v rámci prací otevřeli u paty pomníku kamennou schránku s uloženým skleněným válcem, ukrývající dobový dokument. „V říjnu 1853 pomník dostavěli a k jeho základům ukryli dokument s informacemi o jeho vzniku a stavbě,“ připomněl historik Kacetl.

Nyní zástupci města chystají zbývající část rekonstrukce pomníku. „Původní bronzové ozdoby s věnci a replikami zbraní polních myslivců se ztratily, ale našli jsme prvotní návrh jejich podoby, podle kterého již nyní sochaři pracují na jejich výrobě. Nápisy na podstavci budou vyvedené z bronzových písmen. Původně byly vytesány do kamene, ale při přestavbě pomníku v roce 1923 byly nápisy odsekány a nahrazeny deskami se zemskými znaky. Proto už znovu do kamene zasahovat nebudeme,“ dodal Kacetl.

V loňském roce město zaplatilo za opravy pomníku kolem čtyř set tisíc korun. „Pokud bude pomník vrácen do původní podoby se všemi atributy, které na něj historicky patří, vyjdou zbývající práce na půl milionu korun,“ doplnila mluvčí radnice Denisa Šipošová. Kopalův pomník přihlásilo město do právě zahájené soutěže o nejlépe opravenou památku v jihomoravském kraji.

Kdo byl Karel Kopal?

Narodil se v Ctidružicích roku 1788. Vojenskou dráhu začal v roce 1805 jako kadet v pluku prince Bedřicha Sasko-Koburského a jako řadový voják se účastnil bojů proti Napoleonovi. Za napoleonských tažení osvědčil své schopnosti a odvahu například již jako velitel menší jednotky při obraně Řezna v roce 1809. Téhož roku byl povýšen na poručíka a přidělen k 6. praporu polních myslivců. Jeho vojenská dráha vrcholí od poloviny třicátých let, kdy byl povýšena na majora a do šlechtického stavu. Od roku 1846 byl plukovníkem a velitelem 10. praporu polních myslivců. O dva roky později se účastnil tažení maršála Radeckého v Itálii. Zde 17. června podlehl následkům zranění, která u Vicenzy utrpěl při útoku jímž pomohl rozhodnout výsledek bitvy. Za své bojové zásluhy byl Kopal mnohokrát vyznamenán, in memoriam byl dekorován vojenským řádem Marie Terezie a rakouským Leopoldovým řádem.