Členové znojemského Spolku přátel Hroznové kozy pořádali jednu ze svých hlavních veřejných akcí k připomenutí vyhaslých vinařských tradic města.

Hroznový kozel podle vinařských pověstí a folkloru trávil zimu v šenku, kde sbíral síly na jaro a léto, kdy střežil vinohrady před nenechavci a dohlížel na to, aby réva řádně dozrála. Proto ho hotaři, strážci vinic, vždy na jaře slavnostně vynesli z jeho zimního útočiště do vinohradu.

K tradicím, které spolek oživuje patří ještě zejména zarážení hory na sklonku léta a lednová hotařská koleda.