*13. září 1830, Zdislavice u Kroměříže

+12. března 1916, Vídeň

Rodačka z Kroměřížska se po sňatku s o patnáct let starším baronem Ebner-Esenbachem svého chotě následovala do Znojma, kde baron vyučoval fyziku a chemii na vojenské akademii v Louce, později se přestěhovali do Vídně. Zanechala rozsáhlé literární dílo, ve kterém projevovala silné sociální cítění a zájem o lidi žijící na okraji společnosti. Byla považovaná za nejvýznamnější rakouské spisovatelky své doby. Vedle literání činnosti měla velký zájem i o vědu, vyučila se hodinářství, studovala i telegraf, elektřinu či námořní navigaci.

Jiří Kacetl.
Vyhazov historika z muzea: stovky lidí kvůli Jiřímu Kacetlovi podepsaly petici