Kdy: sobota od 9,00
Kde: Jaroslavice
Za kolik: obvyklé vstupné

O hodinu později chasa převezme od starosty hodové právo a v půl jedenácté vyrazí na průvod po vsi. Hrát jí k tomu budou Amatéři z Dobšic. Od tří začne na náměstí posezení s cimbálkou Ponava. V pět na náměstí dorazí chasa a předvede předtančení. Hodová zábava s kapelou Sabrin Band začne v osm hodin večer v hostinci U Šmídů. 

close Páteční Deník s TV magazínem. info Zdroj: Deník zoom_in