KDY: do 5. ledna 
KDE: Znojmo, Minoritský klášter
ZA KOLIK: obvyké vstupné

„Návštěvníci se seznámí nejen s vývojem vánočních ozdob od dvacátých let až po léta devadesátá, ale mohou si zavzpomínat, jaké ozdoby a doplňky měli nebo mají sami doma. Součástí výstavy budou i fotografie, které jsou svědky vánoční atmosféry a příběhů rodin, zapůjčené od našich příznivců, kolegů a přátel,“ uvedla autorka výstavy Renata Hurníková. Výstavu doplní texty o historii vánočních ozdob ve světě i na Znojemsku.