„Jedná se o intimní drama, které naráží na rozdílnost česko-ruské kultury i na problematiku společného soužití. Pokusila jsem se zachytit rozvíjející se vztah dvou pianistek, Rusky Zóji a Češky Jany," popisuje autorka.

Ačkoli obě dívky sdílí společný pokoj, chovají se k sobě chladně. Jana má své přátele, Zója se cítí nesvá a jediným únikem je hra na piáno. Chladné přátelství přeroste ve vřelý vztah.

„Snímek má autobiografické prvky. Do role Zóji jsem kvůli autenticitě obsadila svou skutečnou spolubydlící, Rusku Adel Valeevu. Janu ztvárnila herečka Marie Kružíková. Film jsme natočili na koleji Akademie múzických umění na Praze 1," přibližuje.

Dvacetiminutový film vznikl pod pedagogickým vedením Věry Chytilové a Víta Olmera.

„Na place panovala přátelská atmosféra. Obě protagonistky působily jako skutečné spolubydlící. Pro většinu členů štábu šlo již o jejich šesté společné natáčení. Není tedy divu, že fungovali jako sehraný tým," pochvaluje si budoucí režisérka.

Premiéra filmu je plánovaná na podzim a uvede ji pražské kino Biooko.

Eva Toulová je autorkou knih Vanitas, Štastná a Sedmero vran. Ilustrovala též knihu Století neklidu. V roce 2007 vytvořila největší obraz kreslený pastelkami v České republice, zapsaný v knize českých rekordů. Obraz s názvem Smysl života symbolizuje ideály i neřesti lidstva.

Volné chvilky při náročném studiu filmové režie vyplňuje Toulová malováním a psaním. Dříve zobrazovala snové surrealistické výjevy, v současné době čerpá inspiraci z reálného života. Režie je pro ni spojením výtvarného cítění s dramatickým projevem.

„Spousta režisérů si píše scénáře sama. A režírovat bez výtvarné představy se dá jen velmi těžko. Režisér by měl mít rozhled a orientovat se ve více druzích umění. Pokud je ovládá, tím lépe. Kromě režie, výtvarného umění a psaní jsem se zabývala i grafickým designem, užitou grafikou, typologií, sochařstvím, designem, ilustrací, keramikou a fotografií," vyjmenovává Toulová.

Maluje kombinovanou technikou, nejčastěji s užitím sprejů, akrylové barvy a suchých pastelů. Výtvarný talent zdědila po svém dědečkovi. „Podporoval mě on i moji rodiče, kteří žijí v Moravském Krumlově. Snažili se ve mně všemi možnými způsoby lásku k umění probudit a následně ji podporovat," chválí umělkyně.