„Dokumentaristé jsou vždy citliví na změny nálad ve společnosti a dokáží je nejen zaznamenat jako jedni z prvních, ale často je i přesně pojmenovat. I proto je – s militarizující se světovou politikou - častým tématem dokumentárních filmů válka, armáda a otázky po nejrůznějších podobách svobody. A my jsme se těmto snímkům nemohli a nechtěli vyhnout, takže se prolínají celým festivalovým programem. Protiváhou této vrstevnaté programové
linie jsou nejrůznější osobní autorské filmy proslulých tvůrců i filmové objevy doslova z celého světa,“ řekl ředitel festivalu Marek Hovorka.

Festival má na programu několik sekcí. Česká radost je soutěžní procházkou českou dokumentární krajinou. Opus Bonum hledá nejlepší autorský dokument napříč celým světem. A sekce Mezi moři se zase obrací k tvorbě v zemích střední i východní Evropy. Letošní novinkou je soutěž experimentálních podob v dokumentu Fascinace.

Festival i na webu

Festivalové dění, ale mohou zájemci sledovat i na webu. Na portálu www.doc-air.com budou mezi 24. a 29 říjnem k dispozici filmy s několika festivalových sekcí. Část dokumentů tak bude přístupná i těm, kteří se do Jihlavy nedostanou.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:
Stránky festivalu
Projekt Doc Air