Vyplývá to z ankety pořádané Českou biskupskou konferencí loni v říjnu. „Odhadujeme, že pravidelně na mše v brněnské diecézi dochází přes třiadevadesát tisíc lidí,“ sdělila mluvčí Biskupství brněnského Martina Jandlová.

Návštěvy kostelů
- Na jižní Moravě a v části kraje Vysočina se pravidelně účastní mší 93 230 lidí.
- V celé republice navštěvuje pravidelně kostel minimálně jednou týdně 375 000 lidí.
- Téměř pětina z účastníků je mladší dvaceti let.
- Kostel častěji navštíví ženy, nejvíce ve věku 65 až 79 let.

Podle výzkumu v republice zamíří minimálně jednou týdně do kostela jen osm procent všech pokřtěných. „Na Moravě je pravidelná účast častější. Na řadě míst se staví i nové kostely. Naopak v oblastech bývalých Sudet je to náročnější. Lidé zde musí svou víru obhajovat. Avšak i zde se daří některé kostely opravovat. Vždy totiž sloužily i jako přirozené místo k setkávání,“ míní generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Jandlová potvrdila, že farnosti s nejmenším počtem návštěvníků jsou tam, kde přistěhovalci nahradili původní obyvatelstvo. „Týká se to třeba Korolup a Našiměřic na Znojemsku, Malešovic na Brněnsku nebo Dolních Věstonic na Břeclavsku. Pravidelné bohoslužby se tam nekonají. Naopak v jiných oblastech brněnské diecéze účast výrazně převyšuje celostátní průměr,“ zdůraznila.

Menší zájem v některých částech kraje si farář Pavel Pacner vysvětluje tím, že se tam po druhé světové válce přetrhly nejen náboženské, ale i kulturní vazby. „Přistěhovalci nemají takový vztah k tradicím. V Dolních Věstonicích chodilo jen pár lidí. Třeba ale v Mikulově bývá přes sto věřících. Číslo výrazně roste díky turistům, ti někdy tvoří i většinu. Chodí ale i mnoho místních. Nejen starší lidé, i mladé rodiny,“ poznamenal.