„Už teď rostou ceny surovin na světových burzách. Nechci nikoho strašit, ale hodně věcí se skokově zdraží. Například pečivo, maso nebo mléko," upozorňuje na možný vývoj Hlaváček. Zdražení potravin podle něj lidé pocítí už za několik týdnů.

Právě vrcholí sklizeň. Jaké z ní máte pocity?

V zemědělství pracuji celý život a takovou katastrofu, navíc v takovém rozsahu nepamatuji. Diskutoval jsem o tom s dosud žijícími pamětníky, kteří zažili neúrodu z roku 1947, a shodli jsme se, že ani tehdejší situace s letoškem nejde srovnat. Postihlo to všechny bez rozdílu, velká i malá hospodářství. Je úplně jedno, jestli je to drobný zemědělec či velkopodnik. Výhodu mají pouze ti, kteří se zaměřují na víc činností. Nejhůře jsou na tom ti, kteří jsou úzce specializovaní, ať už na víno nebo na ovoce.

Jakou část úrody už pěstitelé na jihu Moravy sklidili?

Na začátku týdne měli zemědělci v kraji sklizených asi dvaaosmdesát procent obilovin a devadesát procent řepky. V pondělí už bychom mohli mít víceméně hotovo. Počasí nám alespoň teď docela přeje.

Které oblasti jsou letošním suchem nejpostiženější?

Nejhůře jsou na tom okresy Břeclav, Znojmo, Hodonín a část okresu Brno-venkov. Z plodin utrpěla nejvíc pšenice ozimá, která se používá také jako krmivo. Průměrný výnos v letošním roce je 2,59 tun z hektaru, předtím to bylo přes pět tun. Je to obrovský výpadek, jak na množství, tak na kvalitě.

O kolik peněz letos zemědělci přijdou?

Jen v hroznech je to půl miliardy korun, převedeno na vyrobené víno je to jedna a půl až dvě miliardy. U polních plodin odhadujeme ztráty přes dvě miliardy korun. Celkem tedy jihomoravští zemědělci přijdou o téměř čtyři miliardy korun.

Co tento výpadek pro zemědělce znamená?

Ekonomická situace je opravdu vážná, protože jejich náklady na letošní úrodu nepokryjí tržby. Tím se dostávají do pozice, kdy nebudou schopní se vypořádat se všemi platbami. Ať už za zdravotní a sociální pojištění nebo splátky úvěrů a leasingů. Nebudou mít prostředky na nákup hnojiv, osiv, chemikálií a nafty na založení nové sklizně. Nejpostiženější budou ti, kteří se zabývají živočišnou výrobou. Budou mít problémy zabezpečit dostatek sena a siláže a také obilovin do krmných směsí. Špatně na tom budou také ti, kteří postavili bioplynové stanice.

Ministerstvo zemědělství slíbilo zemědělcům úlevy nebo pozdržení splátek. Je to podle vás dostatečná pomoc?

Odklad splátek nebo záchranné úvěry nejsou řešení. Místo toho by měl stát zemědělcům v postižených regionech poskytnout peněžní výpomoc.

Předseda představenstva jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.Už se vám donesly zprávy, že některým zemědělcům hrozí bankrot?

Už se objevují žádosti, ve kterých zemědělci prosí o pomoc. Řada z nich totiž ručí za své závazky veškerým majetkem, mají zastavené rodinné domy. Pro ně je to velmi složitá situace. Zrovna v pátek se na nás obrátil zemědělec, který ručí celým majetkem včetně domů svých rodičů. Je to člověk, který byl v minulých letech samostatný a dařilo se mu, ale teď už to sám prostě nezvládne. Dá se proto očekávat zvýšení nezaměstnanosti v nejvíce postižených okresech, kde je už v této chvíli dost vysoká.

Kolik takových dopisů už komora dostala?

Několik. Ale řada zemědělců si ještě rozsah letošní neúrody neuvědomuje. Zatím nemají představu o ztrátě, která je čeká. Přicházejí na to ti, kteří už sklidili a udělali si ekonomickou analýzu. Jsou v situaci, že nemají co prodávat, tudíž jim nepřijdou žádné tržby, ale platbám za služby, energie, pohonné hmoty a mzdy se nevyhnou. Letošní nepříznivá situace nahrává těm, kteří mají dostatek kapitálu. Stačí, když má někdo peníze, ani nemusí být z oboru, a může snadno převzít společnosti s dlouhou historií, které se letos dostanou do úzkých.

Kdy jste začal tušit, že tento rok bude špatný?

Už při setí ozimých plodin loni na podzim nebyly příznivé podmínky pro to, aby se porost ujal, ani pro odnožování a přípravu rostlin pro přezimování. Od poloviny října nebyly v Jihomoravském kraji žádné významnější srážky. Zima byla bez sněhové pokrývky a často se střídaly teploty. Teplá zima přešla v poměrně silné mrazy. To poznamenalo nejen ozimé plodiny, ale také rašení révy a sadů. Počasí poškodilo kmeny, které popraskaly, a v některých lokalitách v současnosti plošně usychají stromy a keře révy.

Ani teplé jaro rostlinám nepomohlo?

Jaro bylo sice teplotně nadprůměrné, ale s minimem srážek. V druhé polovině května navíc noční teploty nečekaně klesly až na minus šest a půl stupně Celsia. To mělo ničivý vliv především na ovoce. Škody způsobené špatným přezimováním a dlouhotrvajícím suchem tento jarní mráz ještě znásobil. Na řadě míst zkázu ještě umocnilo krupobití. Tento rok byl skutečně katastrofální jak pro běžné polní plodiny, tak pro ovoce a vinnou révu. Rozsah poškození ovoce je mezi sedmdesáti a osmdesáti procenty a pro ovocnáře, kteří se zabývají pouze produkcí ovoce, je takováto situace bohužel likvidační.

Dá se v takové situaci vůbec pokračovat v podnikání v zemědělství?

Je pravda, že zemědělství je stále rizikovější podnikání. Výkyvy počasí jsou čím dál větší. Na území Jihomoravského kraje spadne každý rok přibližně stejné množství srážek, ale zásadně se mění jejich rozložení a využitelnost. Protože se zvyšují průměrné denní a noční teploty, stoupá i odpařování vody, kterou půda obtížněji vsakuje a snižuje se zásoba spodní vody.

Může za to i globální oteplování?

Oteplování je spíš přirozený proces, samozřejmě může tento jev ovlivňovat i lidská činnost, ale není dostatek důkazů, abychom to mohli tvrdit jistě. Na jihu Moravy někdy srážky spadnou nárazově a pak podstatná část zůstane nevyužitá, protože místo vsáknutí voda odteče. Půda je navíc méně bohatá na živiny. Změnila se totiž technologie jejího zpracování, přestalo se hnojit chlévským hnojem a půda se orá jen do hloubky pět až deset centimetrů. Může za to i osívání polí stále stejnými plodinami, což půdu vyčerpává. Zemědělci pěstují jen to, co lze dobře prodat, tedy obiloviny, řepku a kukuřici. A takové širokořádkové plodiny jako kukuřice ještě zvyšují erozi půdy. Pěstování pícnin v kraji skoro vymizelo, spolu s chovem hospodářských zvířat.

Proč zrovna na jihu Moravy chov hospodářských zvířat mizí?

Tržní ceny za jatečný skot a prasata, drůbež a mléko jsou už delší čas pod výrobními náklady a chovatelé se dostávají dlouhodobě do ztráty. Není možné takto podnikat. Zjistili, že krmné obilí je výhodnější prodat, než využít jako krmivo.

Jak se letošní neúroda projeví na cenách potravin?

To, co postihlo jižní Moravu, postihlo i řadu zemí Evropy a Spojené státy americké. Už teď rostou ceny surovin na světových burzách. Nechci nikoho strašit, ale hodně věcí se skokově zdraží. Například pečivo, maso a mléko. Obilí je surovina potřebná pro celou řadu oborů. Nedělají se z něj jen rohlíky a chleba, slouží i jako krmivo nebo přídavek do dalších potravin. Zdražení se projeví po skončení sklizně, ale nárůst cen surovin je patrný už teď. Roste cena obilovin i řepky a další nárůst se očekává v nadcházejícím čtvrt roce.

Jak letošní neúroda ovlivní zemědělství v příštím roce?

Jižní Morava bude mít trvale zhoršené přírodní podmínky, proto je třeba tuto skutečnost vzít v potaz při sestavování nového celostátního rozpočtu na období let 2014 až 2020. Taky je třeba se zamyslet nad snížením rizikovosti zemědělství celkovým pojištěním úrody. Příkladem nám mohou být Spojené státy americké, které tento systém využívají už víc než pětačtyřicet let bez přestávky a pouze ho rozšiřují o nové rizikové faktory. Zemědělec pak má jakousi jistotu a stabilitu v podnikání. Většina lidí si uvědomuje, že zemědělství není podnikání jako každé jiné, ale že je až z devadesáti procent závislé na počasí.

Jak se k situaci zemědělců staví Ministerstvo zemědělství České republiky?

Máme za sebou řadu pracovních jednání, ať už s ministrem zemědělství Petrem Bendlem na Znojemsku, jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem na jižní části okresu Brno-venkov, s náměstkem ministra zemědělství Martinem Hlaváčkem na Břeclavsku a nebo s poslancem Janem Husákem. Uvidíme, čeho se podaří dosáhnout. Žádali jsme také premiéra Petra Nečase o pracovní jednání na území kraje v postižených oblastech. Bohužel nás nevyslyšel.