Zvláště při ranní špičce. „Myslel jsem, že jednosměrka zůstane zachovaná, zejména kvůli zvýšenému pohybu dětí a jejich vysazování před školou. Navíc ve vedlejší ulici ještě zůstala značka se zákazem vjezdu do jednosměrky,“ svěřil se Jiří Myšulka.

Opačný názor zastává Renata Mikulicová. „Doposud jsme to museli celé objíždět. Návrat k obousměrnému provozu je super,“ řekla žena.

Jak uvedla mluvčí radnice Petra Kotásková, podle projektu a v souladu se stavebním povolením se od začátku počítalo s obousměrným provozem. „Jedním z důvodů byla i skutečnost, že lidé ze sídliště se v případě jednosměrné ulice potýkali se zvýšeným provozem v sousedních ulicích, a to zejména v ranní špičce,“ osvětlila mluvčí.

Obnova sídliště
- Náklady na úpravu Vančurovy ulice: 16,2 milionu korun.
- Termín prací: od dubna do konce srpna.
- Město plánuje navýšení parkovacích míst u kotelny (z druhé strany) – nyní ve stadiu zpracování studie.
- Chystají se i úpravy veřejného prostranství před obchodním centrem Rozmarýn – nyní úřady projednávají dokončenou studii.

Renata Mikulicová by přivítala ještě jeden přechod v horní části Vančurky. „I na jiném místě je pro něj vše nachystané, ale není vyznačený. Jinak se mi ale nová podoba ulice líbí, rozšířila se silnice a jsou tu lepší chodníky,“ sdělil František Šustr.

Kromě nového povrchu silnice a dlážděných chodníků přibylo i parkovacích míst. „Původní parkoviště po pravé straně silnice s 23 kolmými místy se rozšířilo pro parkování 32 aut, včetně tří míst po lidi se ztíženou pohyblivostí. Druhá strana pak nabízí obyvatelům 17 podélných parkovacích míst,“ přiblížil změny mluvčí radnice Josef Horníček.

Ty se zamlouvají i Cyrilu Blahůškovi. „Vypadá toto tady mnohem líp a je to upravené, i míst pro parkování je víc. Je však zajímavé, že i když se parkování rozšířilo, tak když přijíždím večer domů, tak nemám, kam dát auto. Všechna místa jsou plná,“ posteskl si známý fotbalový trenér.

I Jaroslav Kolísek hodnotí úpravy kladně. „Skloubení chodníků, parkovacích míst, obousměrné silnice a zeleně se povedlo o sto procent více než v sousedící Brandlově ulici, kde bydlím. Z té se bohužel vznikem kruhových objezdů stala hlučná a prašná magistrála,“ dodal Kolísek s tím, že velká betonová a asfaltová plocha pro parkování vznikla na úkor zeleně a komfortu bydlení.