Podle náměstka ministra školství Jiřího Nantla je výuka moderních dějin zahrnuta ve vzdělávacích programech, ale je už záležitostí každé školy, jak k výuce přistupuje. „Výuka oboru soudobé dějiny na fakultě sociálních studií je určitě pozitivní krok, který vítáme, ale předpokládám, že jde o zcela jinou úroveň znalostí než na školách nižších stupňů (jde už o akademickou specializaci), takže na to určitě nelze spoléhat z hlediska vzdělání celé populace, kterou v tomto smyslu potřebujeme zachytit už v základním a středním vzdělávání,“ podotkl náměstek.

Mezi lidmi plakáty vzbuzují rozdílné reakce. Některé to pobaví, jiní v tom nic špatného nevidí.
Bizáry roku 2023 v Brně. Koza na hradbách nebo nonstop KFC. Opilec zpíval operu

Fakulta otevřením programu reaguje na sílící nedostatek znalostí v oblasti poválečných dějin. „V současné době sílících debat o nevyhovující podobě výuky našich i světových dějin po roce 1945, v době, kdy se ukazuje, jak důležitá pro orientaci v současném světě je znalost minulých dějů, nabízí fakulta sociálních studií ve spolupráci s filozofickou fakultou uchazečům obor, který se právě na tyto otázky zaměřuje. Na jeho realizaci se budou podílet historici, politologové, odborníci v oblasti mezinárodních vztahů a ekonomie,” uvedl děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity profesor Stanislav Balík.

Program je vhodný pro všechny zájemce o moderní historii a bude vyučován prezenčně. Povinnou součástí studia je odborná praxe ve čtvrtém semestru. Na ní si studující osvojí práci i základní badatelské činnosti spjaté s výzkumem soudobých dějin. Praxi studenti absolvují v muzeích, archivech nebo i v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Moderní bydlení staví developer v brněnské Kollárově ulici.
VIDEO: Nová luxusní rezidence vzniká v Brně. Má skoro padesát bytů, podívejte se

Historik Tomáš Dvořák z filozofické fakulty Masarykovy univerzity vysvětluje, proč je výuka soudobých dějin důležitá. „Vzdělání o dvacátém století je velmi užitečnou a stěží nahraditelnou součástí výchovy člověka v moderní demokratické společnosti a pokud jej ohrozíme, riskujeme plnou škálu problémů, které s nevzdělaností souvisí. V tomto případě jde především o schopnosti vyvažovat a kriticky hodnotit informace, orientovat se v hodnotách a být imunní vůči destruktivnímu působení dezinformací a populismu,“ vysvětlil.

Na začátku října Česká školní inspekce publikovala výsledky týkající se výuky moderních dějiny na středních školách. V testu, který žáky zkoušel z dějin po druhé světové válce, více než polovina z nich dosáhla pouze minimální až nedostačující úrovně znalostí. Průměrná úspěšnost testu byla šestačtyřicet procent. Nejméně znalostí měli studenti nematuritních oborů.

Deník shrnul významné dopravní změny, které čekají na řidiče při cestách po jižní Moravě. 
Velký přehled nových silnic a dálnic na jihu Moravy. Podívejte se, co nás čeká

Podle Dvořáka je složité zachytit požadavky na výuku moderních dějin „Varoval bych především před svůdností revolučních změn a formalistickým plošným nahrazováním dosavadních přístupů novými, abychom se, jak je v kraji zvykem, opět nepotáceli ode zdi ke zdi bez skutečného posunu. Dejme prostor přirozené zvědavosti a kreativitě na straně žáků i učitelů,“ uzavřel.

Dlouhodobě se snaží povědomí o poválečném dění v Československu šířit i autorka podcastu Příběh, který se opravdu stal a autorka bestselleru Co vás v dějáku nenaučili Markéta Lukášková „Druhá polovina 20. století je plná zajímavých příběhů, které stojí za to vyprávět a znát. Myslím, že i pro generaci Z je důležité vědět o nedávné minulosti, aby mohli lépe pochopit dění v současném a budoucím světě. A taky tím, že pozná minulost, líp pochopí, v čem vyrostli jejich prarodiče, rodiče a třeba i líp porozumí jim. Když se na události po druhé světové válce nahlédne jako na příběhy, které se zasadí do kontextu, jde o fascinující látku," řekla.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Nová luxusní rezidence v Brně.

Zdroj: Domoplan