Nejvíce jihomoravských studentů se přihlásilo v Brně. „Těžší verzi matematického testu tam budou skládat tři stovky žáků, dalších padesát zájemců je z Hodonínska. Pouze sedm žáků se přihlásilo v okrese Vyškov,“ vyčíslil Marek Lehečka ze společnosti CERMAT, která státní maturity připravuje.

Dobrý výsledek může maturantům usnadnit cestu na vysokou školu. Například na brněnské Masarykově univerzitě díky úspěchu u Matematiky+ nemusejí uchazeči k přijímačkám hned na třech fakultách. Kromě ekonomicko-správní i na přírodovědecké a fakultě informatiky. „Podmínky se na jednotlivých fakultách liší. Uchazečům doporučuji, aby si přesné informace zjistili přímo na jejich webu. Vždy ale musí o prominutí přijímaček požádat, doložit čestné prohlášení a následně fakultu informovat o výsledku,“ upozornila mluvčí Tereza Fojtová.

Nejvíce maturantů si výběrovou zkoušku z matematiky zvolilo v Praze.Zdroj: Deník / Dominika Vrbecká

Na všech oborech, které se na ekonomicko-správní fakultě vyučují, je přijetí bez přijímaček díky Matematice+ nenárokové. Naopak budoucí informatici, kteří napíšou těžší verzi matematického testu na jedničku nebo dvojku, mají přijímačky v kapse. „Všichni, kteří splní kritéria a doloží potvrzení, jsou přijati,“ ujistila mluvčí Fojtová.

Nadání na matematiku zužitkují také uchazeči o studium na přírodovědecké fakultě, kteří svoji budoucnosti vidí v oborech, jako je matematika, fyzika nebo matematická biologie a biomedicína. Středoškoláci, kteří z Matematiky+ získají alespoň třetinu bodů, mohou požádat děkana o prominutí přijímaček.

Bakalářští prváci na Masarykově univerzitě, kteří před nástupem na fakultu informatiky odmaturovali ze státní matematiky nebo Matematiky+ na jedničku, si mohou na začátku semestru zažádat o takzvané stipendium pro perspektivní studenty. Na účtu jim přistane sedm tisíc korun.

Nejčastěji se hlásí studenti gymnázií. Jihomoravský student nebo studentka z technické nadstavby je letos i jediným uchazečem z toho typu školy v celé republice.Zdroj: Deník / Dominika Vrbecká

Stejně tak brněnské technice maturanti s dobrým výsledkem z matematiky+ vydělají. Pět set nových bakalářských studentů s nejlepšími výsledky ze státní maturity získá stipendium šest tisíc korun. „Hodnotí se pouze předměty ze společné části maturitní zkoušky, to znamená čeština a matematika nebo cizí jazyk a volitelná Matematika+. Jazyků je pět, není to tedy jen angličtina, ale také němčina, francouzština, španělština a ruština. Percentil z každého předmětu se násobí předem daným koeficientem. Matematika+ má extra váhu 2,5. Přepočítané percentily se zprůměrují, sečtou a podle nich se určí pořadí,“ vysvětlila mluvčí Vysokého učení technického Radana Koudelová.

Maturanti, kteří úspěšně prošli těžším matematickým testem, nemusejí k přijímačkám ani na Fakultě strojního inženýrství. O žádostech uchazečů o prominutí zkoušky díky Matematice+ bude rozhodovat také děkan stavební fakulty Miroslav Bajer.

Na Fakultě informačních technologií odpustí přijímačky jen těm nejlepším. „O prominutí zkoušky může požádat uchazeč, který u matematiky+ dosáhl percentilu šedesát nebo více. Výsledek musí svým razítkem potvrdit střední škola,“ upřesnila mluvčí VUT Koudelová.

Výhoda u přijímaček na univerzitu nebo peníze bývají nejčastější motivací, proč se středoškoláci k těžšímu testu z matematiky hlásí. Jedním z nich byl v minulosti i student VUT Adam Gregor. „Přijetí jsem měl i bez toho jisté. Dělal jsem matematiku+ jenom kvůli stipendiu, které rozdávají za pěkné maturity,“ uvedl muž.

Matematika+ nahradila v roce 2013 těžší úroveň státních maturit. Nyní funguje jenom jako dobrovolná zkouška, jejíž výsledek se nepíše na maturitní vysvědčení. Největší zájem o ni tradičně bývá v Praze a v Jihomoravském kraji. Studenti si nemusejí lámat hlavu s obavou, že se jim u testu nezadaří. Špatný výsledek nijak jejich maturitu neohrozí a ani nepovedený test nemusejí opakovat.

Výběrovou zkoušku z matematiky budou letos na jaře studenti skládat 6. května. Test se píše pouze na několika spádových školách. V Jihomoravském kraji to jsou gymnázia v Břeclavi, Boskovicích, Kyjově, Znojmě a čtyři školy v Brně.

Kde se vyplatí Matematika+

Masarykova univerzita v Brně:
Přírodovědecká fakulta (obory fyzika, nanotechnologie, matematika, matematická biologie a biomedicína) – prominutí přijímací zkoušky
Fakulta ekonomicko-správní – prominutí přijímací zkoušky
Fakulta informatiky – odpuštění přijímaček pro uchazeče s jedničkou nebo dvojkou, stipendium 7000 korun pro jedničkáře

Vysoké učení technické v Brně:
Stipendium TOP 500 – nejlepší maturanti dostanou 6000 korun, preferovaní jsou absolventi Matematiky+
Fakulta strojního inženýrství – prominutí přijímací zkoušky
Fakulta informačních technologií – prominutí přijímací zkoušky pro uchazeče s percentilem nejméně šedesát
Fakulta stavební – prominutí přijímací zkoušky