Alternativní školy kladně hodnotí Jana Flachowská z Pedagogicko-psychologické poradny ve Znojmě. „Děti se neučí nic jiného než v klasických školách. Pouze se vzdělávají odlišnými metodami, což považuji za největší výhodu. Žáci se výborně soustředí, program výuky je zaujme a zklidní,“ zmínila Flachowská.

Rok provozu má za sebou hodonínská základní škola Na Pohodu. Třináct žáků prvního a druhého ročníku se schází od půl osmé do půl deváté ráno.

Po obědě mohou využít družiny nebo kroužků angličtiny, čtenářského klubu nebo klubu zábavné logiky a deskových her. „Předměty máme stejné jako v klasické škole. Tedy český jazyk, matematiku, prvouku, hudební, pracovní, tělesnou a výtvarnou výchovu. Vyučuje se v devadesátiminutových blocích a dochází k prolínání předmětů,“ přiblížila ředitelka Hana Herůdková.

Děti tráví většinou jeden den týdně mimo školu. Například v přírodě či na exkurzích. Ve škole kladou vyučující důraz na komunikaci. „Každý den začíná i končí komunitním kruhem. Žáci jsou hodnocení slovně, často i sebehodnocením,“ vysvětlila Herůdková.

Ilustrační foto
Byty na jižní Moravě skupují podnikavci. Na špici zájmu je Mikulov

Startovacím je letošní školní rok pro živou školu, která vznikla při MC Miniklubu Znojmo. První třídu navštěvuje pět žáků. „Jedná se o novinku, o to víc si ceníme odvahy rodičů, kteří s námi do projektu šli,“ uvedla předsedkyně Miniklubu Znojmo Jolana Ambrosková.

Děti se učí ve tříhodinovém bloku. Učitelka dětem nenásilnou formou předává základy jazyků, matematiky, výtvarné činnosti, prvouky a tělocviku. Dvakrát týdně se ve spolupráci s jazykovou školou koná výuka angličtiny.

Třetí alternativní školou na jihu Moravy je Základní škola Prokopa Diviše a mateřská škola ve Znojmě, která nabízí specializované montessori třídy, kde je školné tisíc korun měsíčně.

ZŠ Na Pohodu Hodonín
• od: 1.9.2016
• počet žáků: 13/max 16
• třída: první a druhá
• měsíční školné: 2 500 Kč

První nestátní škola rodinného typu v hodonínském okrese, kde je prioritou individuální přístup k dítěti, bezpečné prostředí a sebehodnocení.

Živá škola MC Miniklub Znojmo
- od: 1.9.2017
- počet žáků: 5/max 8
- třída: první
- měsíční školné: 3 000 Kč

Navazuje na miniškoličku. Výuka je prostřednictvím hry, osobního prožitku a komunikace v harmonickém, tvořivém a bezpečném prostředí.

Žáci první třídy ze ZŠ a MŠ v Kyjově –  Bohuslavicích s paní učitelkou Jovankou Rybovou.
NAŠI PRVŇÁČCI: představujeme žáky ze ZŠ Rohatec a Kyjova - Bohuslavic