Alternativní školy kladně hodnotí Jana Flachowská z Pedagogicko-psychologické poradny ve Znojmě. „Děti se neučí nic jiného než v klasických školách. Pouze se vzdělávají odlišnými metodami, což považuji za největší výhodu. Žáci se výborně soustředí, program výuky je zaujme a zklidní,“ zmínila Flachowská.

Rok provozu má za sebou hodonínská základní škola Na Pohodu. Třináct žáků prvního a druhého ročníku se schází od půl osmé do půl deváté ráno.

Po obědě mohou využít družiny nebo kroužků angličtiny, čtenářského klubu nebo klubu zábavné logiky a deskových her. „Předměty máme stejné jako v klasické škole. Tedy český jazyk, matematiku, prvouku, hudební, pracovní, tělesnou a výtvarnou výchovu. Vyučuje se v devadesátiminutových blocích a dochází k prolínání předmětů,“ přiblížila ředitelka Hana Herůdková.

Děti tráví většinou jeden den týdně mimo školu. Například v přírodě či na exkurzích. Ve škole kladou vyučující důraz na komunikaci. „Každý den začíná i končí komunitním kruhem. Žáci jsou hodnocení slovně, často i sebehodnocením,“ vysvětlila Herůdková.

Startovacím je letošní školní rok pro živou školu, která vznikla při MC Miniklubu Znojmo. První třídu navštěvuje pět žáků. „Jedná se o novinku, o to víc si ceníme odvahy rodičů, kteří s námi do projektu šli,“ uvedla předsedkyně Miniklubu Znojmo Jolana Ambrosková.

Děti se učí ve tříhodinovém bloku. Učitelka dětem nenásilnou formou předává základy jazyků, matematiky, výtvarné činnosti, prvouky a tělocviku. Dvakrát týdně se ve spolupráci s jazykovou školou koná výuka angličtiny.

Třetí alternativní školou na jihu Moravy je Základní škola Prokopa Diviše a mateřská škola ve Znojmě, která nabízí specializované montessori třídy, kde je školné tisíc korun měsíčně.

ZŠ Na Pohodu Hodonín
• od: 1.9.2016
• počet žáků: 13/max 16
• třída: první a druhá
• měsíční školné: 2 500 Kč

První nestátní škola rodinného typu v hodonínském okrese, kde je prioritou individuální přístup k dítěti, bezpečné prostředí a sebehodnocení.

Živá škola MC Miniklub Znojmo
- od: 1.9.2017
- počet žáků: 5/max 8
- třída: první
- měsíční školné: 3 000 Kč

Navazuje na miniškoličku. Výuka je prostřednictvím hry, osobního prožitku a komunikace v harmonickém, tvořivém a bezpečném prostředí.