Mimořádné plnění nádrže nad hranici zásobního prostoru zahájilo Povodí Moravy 2 února. „Hladina postupně vystoupala až na kótu 170,45 metrů nad mořem. V úterý 3. března pak vodohospodáři od osmi hodin ráno postupně zvýšili odtok až na 95 kubíků za sekundu. Zvýšený odtok udržovali do čtvrteční osmé hodiny ráno,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Před zvýšení průtoku vodohospodáři otevřeli stavidla na řece Dyji. Tedy Bránu, Podkovu a jez Pohansko, kterými natéká voda do lužních lesů Soutoku. „Během vypouštění jsme pozorně monitorovali celý úsek Dyje včetně nápustných objektů. Všechno jsme také pečlivě zdokumentovali, a to jak ze země, tak dronem ze vzduchu,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vodohospodáři plně využili zvýšené přítoky díky srážkám k plnění všech nádrží v celé Dyjsko-svratecké soustavě. Manipulace v soustavě pak umožnily povodňovat o osm hodin déle, než bylo původně v plánu. „Zatímco v předchozích letech bylo pro potřebu lužních lesů uvolněno z vodní nádrže Nové Mlýny okolo deseti milionů kubíků vody, letos to bylo asi o třetinu více,“ srovnal Chmelař.

Zvýšené průtoky v Dyji také pomohly zvýšit hladinu ve slepých ramenech podél řeky. A to v úseku od Nových Mlýnů až po soutok s Moravou.