Část tranzitní dopravy z brněnské Vídeňské ulice mimo zastavěné území má odvést takzvaná Jižní tangenta. Propojí dálnice D52 s D2 a D1, součástí stavby bude i rozšíření části D2 u Brna na šestipruh. Vznik důležité silnice je nyní o krok blíže, ministerstvo životního prostředí totiž vydalo souhlasné závazné stanovisko EIA, kde se posuzují vlivy na životní prostředí.

close Jižní tangenta má propojit dálnici D52 s D2 a D1. Zdroj: Deník/Markéta Evjáková info Zdroj: Deník/Michal Hrabal zoom_in Jižní tangenta má propojit dálnici D52 s D2 a D1. Zdroj: Deník/Markéta Evjáková

Ředitelství silnic a dálnic tak může dále chystat stavbu. V nejbližší době předloží záměr projektu Centrální komisi ministerstva dopravy. „Po schválení záměru bude pokračovat projektová příprava. Vydání stavebního povolení předpokládáme v roce 2028, zahájení stavby plánujeme o dva roky později,“ sdělila mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

Kladné stanovisko obsahuje celkem devětatřicet podmínek, z toho tři kompenzační opatření. „Spočívají ve vytvoření minimálně jednoho nového rozmnožovacího biotopu pro obojživelníky, vytvoření a údržbě několika trvalých úkrytů pro plazy a vytvoření náhradního biotopu obdobných parametrů, jaké má významný krajinný prvek Mokřina u dálnice,“ vyjmenovala mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová.

Cílem opatření je v co největší míře zmírnit negativní důsledky pro flóru a faunu. „Jednou z podmínek závazného stanoviska je i přítomnost odborného biologického dozoru stavby," doplnila Pospíšilová.

Jižní tangenta:

- Propojení dálnic D52 a D2 u Rajhradu a u brněnských Chrlic.

- Předpoklad získání územního rozhodnutí: 2024.

- Předpoklad získání stavebního povolení: 2028.

- Předpoklad zahájení stavby: 2030.

- Součást: rozšíření D2 od křížení s D1 po křížení s jižní tangentou o 2 pruhy na 6.

Státní silničáři v kompenzačních opatřeních problém nevidí, pokud neovlivní jak dotčenou dálnici, tak případné připravované další projekty. „Konkrétně vytvoření nového biotopu pro obojživelníky problém není za dodržení zmíněných podmínek,“ podotkla Trubelíková.

Dálnice D52 je aktuálně propojená s D1 přes kapacitně a dopravně neodpovídající silnici I/52.

Odhadované náklady činí 5,6 miliardy korun bez daně. Součástí bude mimo jiné i most přes Svratku.

Stavba má také odpůrce. Proti jsou dlouhodobě třeba představitelé Popovic na Brněnsku. Mají obavy z nadměrného hluku a prachu, argumentovali špatnými počty aut ve všech studiích. Vadí jim i zablokování rozvoje obce. Bránili se také soudně, ale byli neúspěšní. „Ústavní stížnost soudci zamítli,“ řekla Deníku Rovnost popovická starostka Daniela Fialová. V dalších krocích schvalování stavby tangenty se hodlají Popovičtí dál bránit.

Jakub Nykodym z firmy PK Ossendorf, která je zpracovatelem projektové dokumentace, při loňském veřejném projednání připustil, že u staveb, které budou hodně dotčené novou tangentou je jednou z variant i náhrada bydlení.

Ředitelství silnic a dálnic už podle starostky Fialové má seznam pozemků, které jsou určené k vyvlastnění. „U nás se to týká jednoho rodinného domu, který je v odlehlé oblasti," zmínila.

Odklon dopravy od města si naopak slibují od výstavby takzvané Jižní tangenty obyvatelé Modřic. Velké množství aut nyní jezdí po silnici 152 v bezprostřední blízkosti tamních domů.