Kromě dubů akáty, javory a některé nepůvodní druhy, například smrk ztepilý. „Bažantnice je ve stavu nutného zásahu. Vybrané stromy jsou ve špatném zdravotním stavu a při jejich pádu hrozí nebezpečí úrazu nebo škod na majetku“ upozornil ředitel Služeb města Veselí Pavel Bouda.

Obnova stávajícího lužního lesa má navíc zlepšit životní podmínky pro chráněné druhy hmyzu. „Vytvoříme rozvolněný lužní porost, kde bude převládat dub letní. Projekt je rozdělený do tří let a náklady sahají do výše bezmála sedmi a půl milionu korun,“ upřesnil ředitel.

Se záměrem nesouhlasí spolek Robinia pro ochranu zeleně a památek. Podle jeho členky Věry Heidlerové je bažantnice kusem divoké a husté přírody určené zvěři, ptákům a procházkám. „Tento unikátní útvar je významným krajinným prvkem a zvlášť pro Veselany srdeční záležitostí. Teď se má proměnit v broukoviště. Jaký to bude mít přínos?“ podivila se Heidlerová. Také tvrdí, že radnice o plánu dostatečně neinformovala.

Kromě krasce dubového ve veselském parku žijí i jiní vzácní brouci, mezi nimi roháč obecný a lesák rumělkový. Krásu tamního prostředí obdivuje například Michaela Sudická ze Ždánic na Hodonínsku. „Do parku chodím na procházky. Když jsem se dozvěděla, že se má kácet pět set stromů, zhrozila jsem se. Pokud ale způsobují problémy, je to zcela v pořádku,“ řekla Sudická.

Kromě kácení odborníci v bažantnici ošetří 272 stávajících stromů. „Navržené jsou především řezy zdravotní, bezpečnostní a redukční,“ upřesnila mluvčí veselské radnice Anna Březovská.

Podobnými úpravami prošla v roce 2012 zámecká zahrada v Lednici na Břeclavsku. K zemi padlo 732 buků, dubů, lip a tújí a dalších více než dva a půl tisíce stromů odborníci upravili a ořezali. „Některé stromy byly suché a poškozené a ohrožovaly bezpečnost návštěvníků. Další rostly na místě, kde by neměly – nezapadaly do vzhledu parku. Třetím důvodem bylo pokácení stromů, které bránily v růstu silnějším jedincům,“ sdělil správce parku Oto Bernad. Další kácení v současné době v plánu není.

BARBORA SKOČÍKOVÁ