Rukopisy se nacházely v depozitáři Rakouské národní knihovny ve Vídni. V České republice se tak ocitnou poprvé po více než dvě stě letech. Klášter letos slaví sedm set let od svého založení.

„Vzhledem k významu jubilejního roku založení kláštera jsme se rozhodli zdolat velmi náročnou misi – získat na zápůjčku z Rakouské národní knihovny původní klášterní rukopisy, které od roku 1782 nebyly v českých zemích k dispozici. Podařilo se nám rakouskou stranu přesvědčit, že jsme schopni dodržet přísné parametry pro vystavení těchto rukopisných klenotů od června do srpna na hradě Špilberku,“ uvedl ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Za doprovodu policistů přivezli ve středu odborníci na brněnský hrad Špilberk první rukopisy Elišky Rejčky.
Na převoz rukopisů Elišky Rejčky na brněnský Špilberk dohlédli policisté

Zakladatelce Elišce Rejčce se roku 1323 podařilo zajistit podmínky a peníze pro formální i faktické zřízení konventu a započít stavební práce na komplexu řádových budov. Areál kláštera dodnes vizuálně reprezentuje zejména monumentální gotická bazilika Panny Marie. Starobrněnský klášter se pak po celou dobu své existence stal symbolem pevné víry a spásy i střediskem obchodu, kultury a vzdělání. Kromě stavebního komplexu konventu se však do dnešní doby nedochovalo mnoho hmotných památek, které byly přímým svědkem jeho založení. Mezi těmi vyniká soubor devíti rukopisů, které nechala Eliška Rejčka na své náklady pořídit a klášteru je věnovala. Po zrušení kláštera Josefem II. se šest rukopisů dostalo do Rakouské národní knihovny ve Vídni, dva do Rajhradského kláštera a jeden do Moravského zemského archivu. Vídeňské rukopisy od roku 1782 však dosud nikdy neopustily rakouskou metropoli.

Jubilejní výstava nabídne čtyři exempláře, které zde budou vystaveny se svými třemi moravskými protějšky. Soubor gotických knih z původního majetku Elišky Rejčky tak bude po více než dvou stoletích prakticky kompletní.

Zlaté písmeno E značí místo posledního odpočinku české královny Elišky Rejčky. Hrob je oproti symbolické dlaždici mírně posunutý.
Výzkum na Starém Brně: potvrzení hrobu královny Elišky Rejčky a jedno překvapení

Rukopisy budou k vidění do 20. srpna a návštěvníci je budou obdivovat ve speciálně upravených prostorách barokní kaple. Výstava bude mít také speciální vchod ze Špilberk shopu na malém nádvoří. Textová část výstavy se bude nacházet ve vedlejším prostoru Pod věží. Rukopisy na výstavě doprovodí výběr archeologických nálezů z cisterciáckého kláštera v Owińskách nacházejícího se nedaleko Poznaně, kde Eliška Rejčka trávila dětství. Jako připomínka mladších osudů Starobrněnského kláštera bude vystavena barokní kopie Palladia města Brna, tedy obrazu černé madony, která se stala symbolem baziliky Panny Marie po příchodů řádu bosých augustiniánů na Staré Brno.