Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové je město denně v kontaktu s krajským koordinátorem pro intenzivní a neintenzivní péči. „Předáváme si vždy aktuální informace. Výstavba by se měla uskutečnit pouze v případě, že se naplní kapacity klasických nemocnic, což se zatím neděje,“ řekla v úterý Vaňková.

Záložní nemocnice by mohla poskytnout lůžko více než třem stovkám pacientů. Jednalo by se zejména o ty, kteří vyžadují hospitalizaci, ale průběh jejich nemoci není tak těžký, aby museli být napojeni na plicní ventilátor nebo umístěni na jednotce intenzivní péče.

„Rozhodli jsme se nabídnout záložní nemocnici náš Emergency Medical Team, který je zřizovaný ministerstvem, ale vlastníme ho my. Vysíláme ho v případě katastrof do zahraničí, naši odborníci pomáhali například týden v Nepálu po zemětřesení,“ představil část krizového plánu zdravotnický náměstek Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka.

Podle mluvčí brněnské nemocnice Veroniky Plaché je tento krizový tým složen z šesti lékařů a osmnácti zdravotních sester různých odborností. „I přes větší množství případů, kdy jsou zaměstnanci v karanténě nebo na OČR se svými dětmi, nedojde k významnému personálnímu oslabení FN Brno na jednotlivých odděleních a klinikách,“ dodala Plachá.

TEREZIE SEKÁČOVÁ