O průzkumu trasy a přípravě nezbytné dokumentace obchvatu Bučovic informovali zástupci Ředitelství silnic a dálnic. Ocení to mnozí místní včetně Michaela Bébara.

„Pro řidiče jsou ve městě nepříjemné zácpy. Z pohledu obyvatele je velmi omezující hluk především nákladních aut, což se projevuje hlavně večer. Tehdy je nižší provoz, ale projíždějí převážně kamiony, takže se pak zvuk rozléhá celými Bučovicemi,“ popisoval.

Podle bučovického starosty Jiřího Horáka v současné době připravuje odborná firma průzkumné hydrogeologické vrty. „Oslovila přibližně sto padesát vlastníků pozemků kvůli vstupu. Je to ale zatím stále jen jeden z malých krůčků,“ potvrdil Horák.

Předběžný výzkum na trase skončí v květnu. Je to součást přípravných prací. „Budeme pokračovat také v biologických průzkumech, abychom s jejich pomocí vyhodnotili stav rostlin a živočichů v lokalitě,“ doplnila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

close Trasa obchvatu Bučovic. info Zdroj: MěÚ zoom_in

Na obchvat čekají Bučovičtí již dekády. „Mám ale své informace, které mě přímo nutí, abych se řadil mezi skeptiky. Nacházíme se ve stavu propadu veřejných rozpočtů a růstu zadlužení, což objektivně podobným projektům nesvědčí,“ komentoval opoziční zastupitel Josef Bouda.

Podle Horáka v tuto chvíli postupují práce dobrou cestou. Toho, že krize plány překazí, se neobává. „Co se týče výkupu pozemků, tak je naprosto zásadní, že tady platí zákon o liniových stavbách. Není tak nutné čekání na výkupy před samotnou realizací. Řeší se dodatečně, což je důležité pro rychlost této stavby,“ ujistil starosta.

Obchvat Bučovic

Řeší se už od sedmdesátých let minulého století.

Řidiči při cestě průtahem na I/50 tvoří zácpy.

Schválená trasa obchází město z jihu.

Loni ji podpořili také zastupitelé, kteří schválili nový územní plán města.

Koordinaci akce si vzalo město za úkol. „Najdeme způsob pro překonání každé jednotlivé překážky. Energicky tlačíme na státní instituce v případě, že nesprávně plní svou úlohu. Zatím se nám to celkem daří,“ dodal Horák.

Aktuálně je prioritou zpracování potřebné dokumentace, která bude hotová podle plánů už letos.

„Její součástí je technické posouzení mostních konstrukcí. Na trase obchvatu jsou umístěny dva mosty nesené sloupy, přičemž jeden z nich je dlouhý až 550 metrů. Návrhy řešení vyhodnotíme a následně zapracujeme,“ vysvětlovala Trubelíková.

Žádost o stavební povolení odhadla až na příští rok. Zmínila také vykupování dotčených pozemků. „Předchází tomu jejich detailní nastudování. Prozatím však vývoj nekomentujeme,“ dodala mluvčí Trubelíková.

Obchvat uleví provozu na průtahu městem na silnici I/50. Téma ve městě řeší dlouhodobě. Jednu z překážek odstranil nový územní plán Bučovic, který loni na podzim podpořili zastupitelé. Trasa obchvatu obchází město z jihu.