Právníci agentury, jež se zabývá korupcí na lokálních i celonárodních úrovních, měli k dispozici dokumenty a oficiální vyjádření zástupců tepelné společnosti i kritiků z opozice. Posuzovali především kauzu s odměnami a výší odstupného pro nového jednatele Květoslava Svobodu, jenž kandidoval do zastupitelstva za SPD. Deník o tom opakovaně informoval.

„Za nevyhovující považujeme stávající stav, kdy rada města rozhoduje o záležitostech městské společnosti odděleně od ostatní agendy na takzvaném zasedání valné hromady. V situaci, kdy je město jediným společníkem, se valná hromada nekoná, ale její rozhodování činí město jakožto jediný společník,“ sdělila postoj právníků mluvčí Transparency Františka Rohlíčková.

Květoslav Svoboda
Spor ve Znojmě může skončit soudem. Obvinění z trafiky jsou lži, tvrdí Svoboda

Rada se tak podle agentury nestává valnou hromadou společnosti, ale řídí se stále zákonem o obcích. „Stávající postup rady tak může být vnímán jako snaha o zastření a znepřístupnění informací,“ upozornila Rohlíčková. Podle tohoto systému pracovalo předchozí vedení radnice a pokračuje v něm i to současné.

Doporučila změnu jednacího řádu rady města tak, aby výslovně upravoval pravidla při jednání jejích zástupců ve valné hromadě městské obchodní společnosti a zakotvil povinnost informovat zastupitele o programu jednání. Včetně zpřístupnění projednávaných materiálů. 

„Je také vhodné přijmout závazná pravidla pro odměňování zástupců samosprávy při výkonu funkce v orgánech městské obchodní společnosti. Zmíněná opatření by zlepšila transparentnost a důvěryhodnost celého procesu. Do budoucna by také pomohla předcházet podobným excesům, kdy bylo jednateli schváleno dvouleté odstupné místo dvouměsíčního,“ doporučila postup Znojemským mluvčí Rohlíčková.

Květoslav Svoboda
Odstupné milion? Chyba ve smlouvě, uvedlo nyní vedení Znojma

Vlnu kritiky znějící ze znojemské opozice zvedlo především zjištění, že jednatel Květoslav Svoboda má smluvně zajištěné dvouleté odstupné ve výši téměř milionu korun. To vzápětí vedení radnice upravilo na dvouměsíční a odůvodnilo písařskou chybou. „Jmenování a návrh finanční odměny proběhlo téměř utajeně. Neznáme koncept řešení stavu společnosti, možné transformace, komunikace s občany, řešení záloh a možnosti flexibility v případě poklesu cen, který je v současnosti realitou. Dalším neuváženým krokem je nákup energií na spotovém trhu na období celého roku,“ upozorňoval mezi prvními opoziční zastupitel za uskupení Spolu Pavel Jajtner.

O rozhodnutích radních, kteří souběžně zastupují město na valné hromadě tepelné společnosti, se podle něj zastupitelé dozvěděli až dodatečně a na vlastní žádost. „O jmenování Květoslava Svobody jsme se dozvěděli až na náš dotaz. Poté jsme si na základě zákona vyžádali jeho pracovní smlouvu. Ta nám byla poskytnuta až v poslední den zákonné lhůty,“ informoval Jajtner.

Znojemská tepelná společnost provozuje celkem šestatřicet plynových kotelen a k tomu i výměníkové stanice. Teplem a teplou užitkovou vodou zásobuje čtyři tisíce znojemských domácností. Jediným vlastníkem a společníkem je statutární Město Znojmo se stoprocentním podílem ve výši přesahující třicet čtyři a půl milionu korun.