Každá pátá oběť dopravní nehody je podle statistik chodec. Téměř 60 procent chodců, kteří byli účastníky dopravní nehody, zemřelo za špatné viditelnosti na místech bez veřejného osvětlení. Snížit tato negativní čísla chce projekt Reflexáci.

„Reflexáci se hravou formou zaměřují popularizaci pravidel viditelnosti při pohybu dětí v rámci silničního provozu. V tomto školním roce bude díky projektu Reflexáci nainstalována tisícovka zásobníků s reflexními samolepkami v mateřských a základních školách po celé ČR. Odrazivost světla od těchto samolepek je 200 až 400 metrů i za snížené viditelnosti,“ vysvětluje Terezie Vilingerová z projetku Reflexáci, který je financovaný z Fondu zábrany škod ČKP. 

Jak samolepky fungují a jak jsou díky nim chodci lépe vidět, můžete zjisti ve fotogalerii u článku. Kromě samolepek Reflexací také upozorňují na základní pravidla, aby byli děti i dospěli jako chodci ve větším bezpečí. Shnrnout se dají do tohoto Desatera bezpečného chodce.

Dodržujte Desatero bezpečného chodce

1.    Po chodníku choď vpravo.
2.    Pokud musíš jít po silnici, choď vždy po levé straně a co nejvíce u kraje.
3.    Silnici přecházej jen v místech k tomu určených a označených.
4.    Pokud musíš přejít silnici mimo přechod, přecházej co nejrychleji a jen tam, kde máš dobrý rozhled.
5.    Než začneš silnici přecházet, vždy se pořádně rozhlédni na obě strany.
6.    Pokud se k přechodu blíží auto, navaž s řidičem oční kontakt a rychle přejdi.
7.    Chodec musí být dobře vidět, proto nos barevné oblečení a reflexní prvky.
8.    Chodec je i ten, kdo jede na kolečkových bruslích.
9.    Na silnici ani v její blízkosti si nikdy nehraj.
10. Chodec musí být ohleduplný k ostatním účastníkům silničního provozu.
Zdroj: Police ČR a Reflexáci

V čem chodci chybují? Podívejte se na video:

| Video: Youtube