VŠE O KAUZE ZBYŠKA DŘEVOJANA ČTĚTE ZDE

Sám Dřevojan přitom ve svém vyjádření ke kauze, ve které ho policie stíhá z vydírání a stalkingu, interpetaci soudcova rozsudku ve Znojemském deníku zpochybnil. „Tentokrát dokonce přisuzuje Daniel Smola soudci Miroslavu Nahodilovi výroky, které vytrhl úplně z kontextu a dal jim tím zcela jiný smysl,“ napsal Dřevojan ve Znojemském týdnu, který jako předseda představenstva společnosti Znojpres vydává.

„Soud považuje za vhodné vzhledem k několikrát ve výpovědích opakované mediální kampani poškozeného Zbyška Dřevojana poukázat na souvislost mezi prohlášením konkurzu na firmu Fruta holding a dispozicemi s nemovitostmi, které byly od srpna 1998 do června 1999 převáděny na jiné subjekty. (…) Přestože soud neposuzoval jednání Zbyška Dřevojana podrobněji, lze dovodit, že se podílel na vyvedení majetku z firmy na úkor věřitelů Fruty holding, a.s., kteří se mohli z tohoto majetku uspokojit při úhradě pohledávek. Jedná se o jistou podobnost s jednáním obžalovaných,“ citoval Deník z Nahodilova rozsudku.

Právě tuto pasáž pak Dřevojan ve svém vyjádření zpochybnil. „Pokud jde o případné rozvedení mých slov z odůvodnění rozsudku, který však v současné době není v právní moci, není nezbytné cokoliv doplňovat. Po provedeném dokazování byla skutečně zjištěna podobnost jednání s obžalovanými u Zbyška Dřevojana. Soud nepodával trestní oznámení, neboť odůvodnění rozsudku i informace z prováděného dokazování měl k dispozici státní zástupce.

Je věcí policejního orgánu, případně i státního zastupitelství, zda a jak s informacemi naloží a jak je vyhodnotí. Pouze podotýkám, že vyjádření v odůvodnění rozsudku nelze považovat za rozhodnutí o vině. Soud pouze upozornil na podobnost postupů,“ napsal v pátek odpoledne ve své odpovědi Deníku soudce Nahodil.

Vyjádření Zbyška Dřevojana.

„Pokud jste se zmínil o ovlivnění soudních řízení případnými články v tisku, tak ovlivnění při rozhodovací činnosti jednoznačně vylučuji. Postupuji dle důkazů, které byly v trestním řízení provedeny. Je-li důkazem případný článek z tisku, je hodnocen v souvislosti s dalšími důkazy, nikoliv izolovaně, samostatně. Možnost ovlivnění svědků či veřejnosti nevylučuji, avšak opětovně soud svědecké výpovědi hodnotí v širších souvislostech, ve vazbě na další provedené důkazy,“ dodal soudce.

Vydavatel regionálního týdeníku Dřevojan je od předminulého úterý obviněn z vydírání a nebezpečného obtěžování, neboli stalkingu. Policie zajistila důkazy při domovní prohlídce o den dříve. Za vydírání může Dřevojan skončit až na čtyři roky ve vězení, za stalking mu hrozí jeden rok.

„Měli jsme indicie, že bychom u podezřelého mohli zadržet důkazní materiál. To se potvrdilo, na místě jsme dokonce zajistili více důkazů, než jsme očekávali. Materiál zatím nemáme vyhodnocen, pohybujeme se v objemu dat v řádu terabytů. Jde o počítače a záznamová média. Je možné, že po vyhodnocení důkazů může být obvinění rozšířeno,“ sdělil na úterní tiskové konferenci zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality znojemské služby kriminální policie a vyšetřování Marcel Med.