Přípravu oznámení potvrdil místostarosta Josef Smolík. „Rada přijala v tomto smyslu usnesení s tím, že požádáme právníka, aby vše připravil. On proto nyní sbírá příslušné dokumenty, proto možná nějakou dobu potrvá, než bude mít vše sepsané," řekl hrušovanský místostarosta Smolík.

Než radní rozhodli, pracoval na věci finanční i kontrolní výbor zastupitelstva. „Na podnět finančního výboru jsme zkoumali výběrové řízení, kvůli kterému dostalo město pokutu dvaapadesát tisíc korun. Šlo o to, že v zadání byla chyba, na kterou předem upozorňovalo ministerstvo vnitra, a kterou odhalila i následná kontrola, která na radnici přišla," uvedl předseda kontrolního výboru Jan Šedivý s tím, že výbor měl posoudit, zda za chybu tajemnice nese odpovědnost. „Závěr výboru zněl, že nese. Na posledním zastupitelstvu jsme pak ještě řešili to, že bývalá tajemnice má certifikáty ze tří kursů, které se ale měly konat současně ve třech různých městech," dodal Šedivý.

Podle jedné z opozičních zastupitelek Veroniky Mikyskové může být ale celá věc složitější. „Je těžké to posoudit. Slyšela jsem názory obou stran, každý tvrdí něco jiného. Pokud jde o to výběrové řízení, tajemnice uváděla, že na problém vedení města upozorňovala, starosta tvrdil něco jiného a emaily z příslušného období se záhadně ztratily. Věc pak zkoumal finanční výbor, ale jeho závěry byly neurčité. Proto představitelé města zapojili ještě kontrolní výbor," popsala zastupitelka.

Sama měla s bývalou tajemnicí dobré zkušenosti. „Když jsem se jí několikrát dotazovala na různé věci, vždy mi odpověděla a vyhověla, případně řešila problém, který nastal. S hodnocením nyní vznášených obvinění bude myslím potřeba vyčkat, až podle výsledku šetření policie," dodala zastupitelka.

Znojemský deník Rovnost se pokusil získat komentář bývalé tajemnice, ale vyjádření se získat nepodařilo.