„Ke stěžejním otázkám tohoto trestního řízení patří věrohodnost výpovědí obžalovaného a poškozené. Obžalovaný od samého počátku popírá, co je mu kladeno za vinu. Jeho výpověď se ve světle ostatních důkazů jeví jako osamocená," uvedla znojemská okresní státní zástupkyně Lenka Peroutková.

Podle ní z důkazů, které soud prozkoumal plyne, že e-maily s nahými fotografiemi poškozené rozesílal různým lidem právě Dřevojan. Žena, kterou měl podle obžaloby vydírat a pronásledovat, dle hodnocení státní zástupkyně vypovídala nevěrohodně v některých ohledech, například pokud šlo o délku vztahu s obžalovaným. „Další aspekty její výpovědi jsou podloženy i jinými důkazy," dodala státní zástupkyně.

Dřevojan se podle ní nebezpečného pronásledování skutečně dopustil. „Jeho jednání naplnilo všechny znaky tohoto přečinu. Cíl byl přitom jediný, pomstít se, rozbít její vztah a připravit ji o zaměstnání," argumentovala Peroutková. Soudu navrhla, aby Dřevojanovi uložil podmíněný trest. „Domnívám se, že k nápravě obžalovaného postačí úhrnný podmíněný trest v třetině sazby za nejpřísněji trestný přečin vydírání s dvou až tříletou zkušební lhůtou," uvedla státní zástupkyně, Současně navrhla, aby soud rozhodl o propadnutí zadržených věcí.

Obhájci naopak soud vyzvali, aby Dřevojana zcela zprostil viny. „Obžalovaný se skutků, které jsou mu kladeny za vinu, nedopustil. Obžaloba neprokázala žádnou těžkou újmu, kterou měla poškozená utrpět, soustředila se jen na dokazování toho, že předložené zprávy posílal obžalovaný. Ty přitom poškozenou k ničemu nenutí, proto nemůže jít o vydírání,"řekl obhájce Robert Vala, který soudu přednesl závěrečné řeči obou advokátů obžalovaného. Dodal, že u o obvinění z přechovávání dětské pornografie soud neměl přihlížet k důkazům získaným při domovní prohlídce, která byla podle obhajoby nezákonná.

Sám obžalovaný ve své závěrečné řeči znovu odmítl všechna obvinění jako vykonstruovaná a založená na křivém obvinění. „Pokud je tento stát demokratický, nemůže soud vynést jiný verdikt, než že mě zprostí obžaloby,protože žalované skutky se nestaly. Součástí rozsudku by měl být výzva k zahájení trestního stíhání těch, která nezákonná obvinění zinscenovali," uvedl Dřevojan. Soud označil za podjatý a státní zástupce za podezřelé ze zneužití pravomoci a zločinného spolčení.

Soudce Pavel Rujbr po vyslechnutí závěrečných řečí líčení odročil na pátek, kdy v jednu hodinu vynese rozsudek.