V obnovením řízení usilují o zproštění viny Jaroslav Schindler a Tomáš Čepura, kteří byli před deseti lety za přepadení pravomocně odsouzeni. Před pěti lety se ovšem k činům přiznal a byl za ně pravomocně odsouzen Antonín Škrdla. Odsouzený Schindler se pak opakovaných žádostech a odvoláních domohl obnovení svého procesu.

K novému procesu se soud sešel poprvé v prosinci, kdy vyslechl většinu svědků. Nyní zbývá vyslechnout jen ženu odsouzenou spolu se Škrdlou v jeho procesu. „Žádné další návrhy na výslechy svědků ani doplnění důkazů nemám," sdělila soudu státní zástupkyně Jarmila Goldová. Stejně se vyjádřili i oba odsouzení a jejich advokáti.