Znojemský plavecký trenér Jiří Kyněra nepoužíval žádné peníze oddílu plavání pro své potřeby. To si před třemi roky mysleli někteří rodiče plavců, kteří na něj podali trestní oznámení. Aktuální závěr znojemského státního zastupitelství sdělil Deníku Kyněrův advokát Radek Coufal. Policie už koncem loňského roku případ odložila, když nezjistila, že by Kyněra spáchal trestný čin. Státní zastupitelství nyní zamítlo stížnost rodičů vůči policejním závěrům.

Advokát trenéra sdělil, že nyní udělá vše proto, aby se plavecký trenér dočkal satisfakce. „Učiním všechny kroky vedoucí k trestněprávní i hmotněprávní odpovědnosti lidí, kteří se svým jednáním na poškození Kyněry podíleli,“ napsal v tiskovém prohlášení zaslaném redakci.

Má se jednat zejména o náhradu škody hmotné i nehmotné. „A to ve velkém rozsahu, jakož i odpovědnosti za křivé obvinění, pomluvu a další nezákonné kroky,“ dodal Coufal.

Kyněra další postup nechtěl komentovat. Potvrdil však, že se bude bránit trestním oznámením na všechny, kteří podali trestní oznámení na něj. Podle informací redakce jde o dvaatřicet lidí.

Známý trenér několika olympioniků čelil podezření ze spáchání zpronevěry, podvodu a dotačního podvodu. „Jak je patrno z výsledku policejního šetření, jakož i přezkumu ze strany dozorujícího státního zastupitelství, šlo zřejmě od počátku o jednání oznamovatele s úmyslem Kyněru poškodit, znevěrohodnit a prakticky úplně zničit v oblasti jeho trenérských a podnikatelských aktivit, jakož i v jeho osobním životě,“ dodal Kyněrův advokát Coufal.

Státní zástupce navíc hovoří o ztrátovosti plaveckého oddílu a nutnosti ho dotovat. „Společnost Znojemské plavání vynakládala finanční prostředky takřka výhradně v souvislosti se zajištěním plaveckých kurzů, kdy výdaje dlouhodobě převyšovaly příjmy společnosti a hospodaření tak bylo udržitelné především díky vložení většího kapitálu ze strany společníků,“ naznačil v usnesení, které má redakce k dispozici, státní zástupce Pavel Toufar.

Znojemský oddíl plavání se kvůli pochybnostem kolem hospodaření na podzim 2017 rozštěpil. Část rodičů své děti nakonec odhlásila a založila Plavecký klub Znojmo. Znojemská radnice tehdy dokonce oddílu pozastavila a poté odebrala téměř půl milionu korun z dotace.

Rodiče malých nadějných plavců před třemi roky poukazovali na to, že za trénink i výuku platí nemalé sumy. „U neplavců je to sedmnáct set za půl roku, u přípravky pak čtyři tisíce ročně. Starší děti pak navíc platí i startovné na závodech a další poplatky,“ řekla tehdy Monika Dufková, jejíž syn plavání navštěvoval.

Pro údajné nesrovnalosti pak skupina dvaatřiceti rodičů včetně Dufkové podala na Kyněru trestní oznámení. Aktuální vyjádření předsedkyně Plaveckého klubu Znojmo Moniky Dufkové se v neděli redakci nepodařilo získat.

Vyjádření právního zástupce Dr. Coufala

"Ve věci ukončení prověřování policejním orgánem osoby Mgr. Jiřího Kyněry, jako podezřelého z trestné činnosti zpronevěry, podvodu a dotačního podvodu, poskytuji jako právní zástupce jmenovaného následující vyjádření:

Podnět byl podán oznamovateli z řad některých rodičů, zastoupených Mgr. Medkovou, advokátkou, dne 4.10.2017 a jak je patrno z výsledku šetření policejního orgánu, jakož i přezkumu ze strany dozorujícího Státního zastupitelství, jednalo se zřejmě od počátku o jednání oznamovatele s úmyslem Mgr. Kyněru poškodit,  znevěrohodnonit a prakticky úplně zničit v oblasti jeho trenérských a podnikatelských aktivit, jakož i v jeho osobním životě.

V rámci prověřování předmětného oznámení, byl policejním orgánem zadán a následně vyhotoven znalecký posudek zpracovaný znalcem z oblasti ekonomika a účetnictví, který přezkumem účetnictví společnosti Znojemské plavání s.r.o.  jednoznačně potvrdil, že Mgr. Kyněra žádné finanční prostředky z této společnosti nevyváděl, naopak ekonomický chod této společnosti výrazně dotoval vkladem vlastních finančních prostředků. Totéž vyplynulo z finančního šetření samotného policejního orgánu.      

V oblasti možného neoprávněného čerpání dotací policejní orgán v rámci vlastního šetření taktéž konstatoval, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu, kdy rovněž Český svaz plaveckých sportů potvrdil, že tomuto nevznikla žádná škoda.

V oblasti možného trestného činu podvodu rovněž nebylo prokázáno, že by si Mgr. Kyněra svým jednáním, jakékoliv finanční prostředky přisvojoval, či používal pro vlastní potřebu, naopak bylo prokázáno, že prověřované finanční prostředky byly používány za sjednaným účelem. Tyto skutečnosti byly mimo jiné taktéž prokázány z účetnictví prověřovaných subjektů.   

Pro úplnost státní zástupce ve svém Usnesení ze dne 14.1.2020 konstatuje, že prověřované jednání Mgr. Kyněry, nemůže být pro nedostatek důkazů a absenci objektivní, potažmo subjektivní stránky, hodnoceno ani jako jiný trestný čin či přestupek.

Naše podezření z účelovosti jednání oznamovatelů podporuje i skutečnost, že když policejní orgán po téměř dvouletém důkladném prověřování předmětného oznámení věc odložil s odůvodněním, že se se shora uvedených důvodů nejedná o podezření z přečinu, navrhovatelé si proti tomuto Usnesení podali v zákonné lhůtě stížnost, ovšem bez potřebného odůvodnění. Přesto, že byli ze strany státního zástupce následně vyzvání k odůvodnění stížnosti v náhradní poskytnuté lhůtě, oznamovatelé požádali státního zástupce o další prodloužení lhůty k podání odůvodnění stížnosti, kterou taktéž nevyužili. Tento způsob jednání nese tedy charakteristické znaky jednání, jehož jediným cílem je poškodit Mgr. Jiřího Kyněru na jeho bezúhonnosti, dobrém jménu a společenském postavení. Když si totiž na něco stěžujeme, obvykle víme na co a to také ve stížnostech uvádíme.

S ohledem na popsané jednání a závěry policejního orgánu i státního zastupitelství jsme připravení nyní činit veškeré právní kroky, vedoucí k trestněprávní i hmotněprávní odpovědnosti všech, kteří se svým jednáním na poškození Mgr. Jiřího Kyněry podíleli.

Bude se jednat zejména o uplatnění náhrady škody hmotné i nehmotné, a to ve velkém rozsahu, jakož i odpovědnosti za křivé obvinění, pomluvu a další nezákonné kroky, které máme řádně zdokumentovány, nechť je spravedlnosti učiněno za dost."
JUDr. Radek Coufal, advokát