Vyhazov Renaty Horákové z funkce šéfky majetkového odboru znojemské radnice začal ve čtvrtek projednávat znojemský okresní soud. Senát spor brzy přerušil poté, co soudce Petr Slunský obě strany důrazně vybídl ke smíru.

„Jsem okresní, krajský a republikový šampion v paragrafu devadesát devět. Všechno smířím. Účastníky sporu proto vyzývám, aby naslouchali tomuto vznešenému ustanovení a dohodli se na smíru,“ obrátil se v samém začátku jednání Slunský na Horákovou, jejího advokáta Jiřího Feichtingera i na právního zástupce města.

Jak vysvětlil, odkazoval na ustanovení občanského soudního řádu, které soudu ukládá, aby vyčerpal všechny možnosti a prostředky pro smírné urovnání.

Naznačil také, že pokud k urovnání nedojde, bude s celou pří rychle hotov. „Při prostudování spisu jsem odhalil napětí mezi pojetím žaloby a faktickým stavem věcí. Došlo totiž k tomu, že žalobkyně byla odvolána z funkce, přestože s ní byla sjednána pracovní smlouva, která zakládá větší právní jistotu a vyžaduje od zaměstnavatele odlišný postup. Tento lapsus musí účastníci vyřešit. Pokud možno mimosoudně. Je totiž zřejmé, jakou cestou se jinak bude rozhodování soudu ubírat,“ upozornil Slunský.

Právník zastupující město na dotazy soudu ohledně smlouvy neuměl reagovat, mimo jiné proto, že případ převzal od jiného kolegy. Jak Znojemský deník Rovnost zjistil z výpisů faktur, do kterých měl příležitost nahlédnout, právní kancelář KŠD Štovíček za konzultace ohledně sporu radnici již naúčtovala kolem šedesáti tisíc korun.

Advokát smír připouští

Advokát Feichtinger při odchodu ze soudní síně naznačil, že smír považuje za možný. „Situaci změnily především výměny ve vedení města a byla to změna příjemná. Rozhodně vidím prostor pro mimosoudní urovnání sporu,“ řekl právní zástupce odvolané vedoucí.

Horáková podotkla, že po téměř dvou letech od odvolání z funkce doufá v satisfakci. „O důvodech, proč jsem musela odejít, jsem mluvila již mnohokrát. Za minulého vedení starosty Petra Nezvedy a extajemníka Vladimíra Krejčíře jsem nechtěla podepsat některé nezákonné a pro město nevýhodné transakce. Byla jsem prvním signálem korupčního případu, který má dnes už řadu obviněných. Kvůli tomu mě tehdejší vedení nejprve odsunulo do archivu a pak jsem byla, to už vedením bývalého starosty Kaššaie, propuštěna pro nadbytečnost. Přála bych si, aby nové vedení jednalo jinak,“ zopakovala svůj postoj Horáková.

Ochotu jednat o smíru potvrdil i starosta Vlastimil Gabrhel. „Osobně považuji celý případ za velmi nešťastný. Smíru ani jednáním se v žádném případě nebráníme. Otázkou zůstává, jak přesně se má nynější vedení města vyjadřovat k počínání svých předchůdců. To je ale věc dohody a podmínek smírčího jednání. Očekávám, že postoj města budeme formulovat také na společných koaličních jednáních,“ uvedl Gabrhel.