Soud smetl ze stolu obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a povinnosti při správě cizího majetku při překládání kanalizace v závěru roku 2015. Vynesený ortel starosta přivítal. „Jasně jsem řekl, že obci nevznikla žádná škoda a že jsem nevinný,“ sdělil Horák.

O opaku je přesvědčený státní zástupce Jiří Foral, který pro všechny tři obžalované navrhoval podmínku a za obohacení se peněžitý trest. „Obžaloba byla podána důvodně,“ řekl státní zástupce. Na místě se proto odvolal. „Rozsudek tak není pravomocný a ve věci bude rozhodovat Krajský soud v Brně jakožto soud odvolací,“ doplnil Motyčka.

Nepravomocný rozsudek zklamal trojici obecních zastupitelů, která kvůli nesrovnalostem mezi stavem prací na přeložce kanalizace a její fakturaci podala trestní oznámení. „Nepřihlášení dalších sporných položek k trestnímu řízení mělo mimo jiné za následek nemožnost postihnout obviněné z nedbalosti,“ posteskl si zastupitel Josef Vagunda-Drgáč.