Výsledky referenda, jímž lidé ve Chvalovicích odmítli stavby větrných elektráren u vsi, definitivně platí. Brněnský krajský soud odmítl žalobu, kterou plebiscit napadl jeden z místních obyvatel. O tom, jak rozhodnutí lidí větrné elektrárny ke Chvalovicím nepouštět naplní, tamní zastupitelé teprve budou rozhodovat.

„Obdrželi jsme rozhodnutí krajského soudu, který zamítl žalobu na výsledky referenda. Podal ji mimochodem člověk, který sice má ve Chvalovicích trvalé bydliště, ale nežije tady," sdělil Jiří Veverka, šéf Sdružení za čistý rozvoj Chvalovic.

Starosta Chvalovic Zdeněk Karpinski ve středu ještě o výsledku soudního přezkoumání nevěděl. „Zastupitelstvo se v první reakci na výsledek referenda přihlásilo k tomu, že jeho výsledky bude respektovat. Mezitím přišla stížnost k soudu a o dalším postupu jsme proto nejednali. O výsledku sporu ostatně dosud žádnou zprávu nemám," sdělil  Karpinski.

Rozhodnutí respektovat výsledky referenda podle něj platí. „O tom, jak přesně je naplníme, se musíme poradit. Vše projednáme v zastupitelstvu a dál budeme postupovat podle toho, na čem se dohodneme, budeme postupovat dál," dodal starosta.

Veverka vyslovil názor, že zastupitelstvo a starosta by měli provést dvě věci. „Obojí plyne přímo z otázky, na kterou lidé v referendu odpovídali. Jestliže referendum a jeho výsledky platí a jsou pro obec podle zákona závazné, pak musí vypovědět smlouvy s investorem, který větrné elektrárny chystal. Dalším podobným záměrům by tak zastupitelé měli do budoucna zabránit navržením, projednáním a schválením příslušné změny územního plánu, která by stavby větrných elektráren na území Chvalovic zakázala," uvedl předseda.

Zástupci společnosti Viventy česká, která projekt v poli za vsí, tedy vysoký stožár s vrtulí pro výrobu elektřiny chystala, vzkázali, že už k celé věci nebudou nic říkat. „Po dohodě s jednateli společnosti jsme se rozhodli, že nebudeme další vývoj projektu prostřednictvím médií již žádným způsobem komentovat," sdělil projektový manažer Lukáš Ryba.

Na stole brněnských soudců leží ještě jeden spor. Správní žalobu k brněnskému  krajskému soudu podali zástupci znojemského Okrašlovacího spolku. „V žalobě navrhujeme, aby soud zrušil dvě rozhodnutí krajského úřadu i městského úřadu ve Znojmě i kladné závazné stanovisko krajského úřadu ke stavbě elektrárny. Soud zatím vydal předběžné opatření, jímž pozastavil stavební řízení, ve věci samé dosud nerozhodl," uvedl již dříve místopředseda spolku Jiří Kacetl.

Místní referendum o větrných elektrárnách se ve Chvalovicích uskutečnilo na konci června. Volební účast dosáhla pětačtyřiceti procent, což je o deset procent víc, než požaduje zákon pro platnost hlasování.