Třiadvacetiletý muž svou vinu přiznal a soud jeho lítosti uvěřil. Nebylo tak nutné provádět zevrubné dokazování. Pachateli hrozil až výjimečný trest, protože vraždil zvlášť surovým způsobem. Nejprve sekyrou zabil matčina druha, pak matku. Předtím se pravděpodobně dostali do vzájemného fyzického konfliktu. Usmrtil také rodinného psa. Obhajoba i obžaloba navrhovaly trest šestnáct až sedmnáct let vězení. „Přihlédli jsme k polehčujícím okolnostem, včetně přiznání obžalovaného. Projevil soustrast s pozůstalým. Proto jsme se přiklonili k šestnácti letům vězení," řekla předsedkyně senátu Hana Kurfiřtová.

Zabezpečovací detenci požadovalo nad rámec uloženého trestu vězení státní zastupitelství a doporučila ji také psychiatrička Milena Zimulová. „Netrpí žádnou z forenzního hlediska závažnou duševní poruchou," řekla Zimulová. U obžalovaného zjistila těžkou poruchu osobnosti, sklon k agresivnímu jednání a narcismus. Podle psychiatričky je ochranná léčba zbytečná. Mladík musí aktivně spolupracovat s psychoterapeutem. Detenci má nařízenou po odpykání trestu.

Psychiatrička Zimulová v posudku čerpala například z mužových deníků a skicáků, které byly plné temných myšlenek a agresivních motivů. „Deníky jsem si vedl, abych byl klidnější a nebyl nebezpečný pro okolí. Podle předchozího doktora je to dobrá cesta, jak sám sebe vyléčit a lépe pochopit," řekl obžalovaný. V závěrečné řeči vyjádřil lítost nad svým činem a vyjádřil soustrast pozůstalým.

Krajský soud v Brně se měl v úterý začít zabývat případem dvojnásobné vraždy ve Znojmě. Soud měl začít v devět hodin ráno. Nedostavil se ale jeden z přísedících, a tak bylo hlavní líčení odloženo na středu.
Hádka a pak zabití sekerou: soud rozplétá dvojnásobnou vraždu ve Znojmě

Ze čtené výpovědi nezletilého bratra obžalovaného muže vyplynulo, že rodinné soužití bylo komplikované a bratři vyrůstali v neutěšených poměrech. „Matka byla každý den opilá. S jejím přítelem se neustále hádali, tak jsem raději chodil pozdě domů. Bratra také neustále provokovala, takže se často dostávali do rozepří," uvedl.

Obžalovaný, který nedokončil obchodní akademii a před vraždou pracoval jako ocelář-armaturář, se však k mladšímu bratrovi choval dobře. Po činu se s ním setkal v Brně, aby se s ním rozloučil a dal mu všechny své peníze. Poté se sám přihlásil policii.

Psycholožka Beata Nour Mohammadiová v posudku uvedla, že muž je nadprůměrně inteligentní, ale emočně nestabilní, osobnostně nevyzrálý a narcismus se v něm střetává s pocity méněcennosti. „Vývoj měl velmi disharmonický a v dětství se mu nedostávalo bezdpodmínečného přijetí, které všechny děti potřebují. V důsledku toho se u něj vyvinula citová deprivace," popsala znalkyně. Také zdůraznila, že obžalovaný empatii zcela nepostrádá, ale tato schopnost je u něj velmi nerozvinutá.

U mladého muže znalci také zjistili sadismus s nekrofilními rysy. Od osmého věku začal se zabíjením zvířat, za život jich usmrtil přibližně osmdesát. „Sadistu vzrušuje utrpení a totální kontrola nad obětí. Tyto sexuální deviace nejdou vyléčit. Obžalovaný v minulosti, teď i potom bude trpět poruchou sexuální preference," vypověděla u soudu sexuoložka Petra Sejbalová. Podle ní také existuje vysoké riziko recidivy a oběťmi se znovu mohou stát lidé.

Obžalovaný musí navíc vyplatit svému nezletilému bratrovi nemajetkovou újmu ve výši osm set tisíc korun. Rozsudek je pravomocný, státní zástupce i odsouzený se vzdali práva na odvolání.