„Vydírání se obžalovaný dopustil tím, že poškozené opakovaně připomínal svá předchozí prohlášení, že pokud s ním neobnoví milostný poměr, zveřejní její intimní fotografie, kterými disponoval a které pořizoval. Když to poškozená odmítla, své hrozby uskutečnil," uvedl soudce Rujbr.

Podle soudu Dřevojan mimo jiné rozeslal, pod jménem Eva Smrková, nahé fotografie poškozené úředníkům znojemské radnice a představitelům města v době, kdy tam žena pracovala jako brigádnice. Další zprávy poslal mimo jiné na mobilní telefon druha poškozené.

„Soud má za prokázané, že pod jménem Eva Smrková vystupoval obžalovaný. Shromážděné nepřímé důkazy nelze interpretovat jinak," uvedl soudce. Poukázal přitom zejména na data nalezená při domovní prohlídce.

Rujbr současně konstatoval, že shromážděné důkazy četností a obsahem nalezených zpráv nelze vyložit jako stalking, ze kterého obžaloba Dřevojana rovněž vinila.

Soudce naproti tomu prohlásil, že materiály zajištěné na třinácti CD a DVD nosičích a na počítači obžalovaného obsahovaly nesporně dětskou pornografii. „Soud vyslechl znalkyni a o jejích závěrech nemá pochyb. Navíc zmiňované zajištěné materiály by za dětskou pornografii označil i naprostý laik," řekl soudce, který odmítl tvrzení obžalovaného, že o discích nevěděl, neznal jejich obsah, nebo na ně dokonce zapomněl.

Sám Dřevojan se vynesenému rozsudku odmítl jakkoliv vyjádřit. Ve své obsáhlé závěrečné řeči při předchozím stání soud vyzval, aby jej viny zprostil. „Pokud je tento stát demokratický, nemůže soud vynést jiný verdikt, než že mě zprostí obžaloby, protože žalované skutky se nestaly. Součástí rozsudku by měla být výzva k zahájení trestního stíhání těch, kteří nezákonná obvinění zinscenovali," prohlásil Dřevojan, který své stíhání označil za výsledek zločinného spolčení státních zástupců.

Soudce Rujbr ve svém odůvodnění rozsudku označil příslušnou část Dřevojanovy argumentace za teorii spiknutí, která se vymyká realitě.

„Obžalovaný tomuto pilíři své obhajoby věnoval více prostoru než skutkovému stavu věci. Jeho tvrzení by mimo jiné znamenala, že do spiknutí jsou zapojeny tři senáty Ústavního soudu a tedy jeho devět soudců," glosoval Rujbr.

Okresní státní zástupkyně Lenka Peroutková odcházela od soudu spokojená. „Soud plně akceptoval návrh obžaloby, pokud jde o uložený trest. Ještě ale vyčkáme na písemné odůvodnění," řekla.