Muž odešel od soudu s pětiletou podmínkou, v reakci na nízký trest se dívka posléze pokusila o sebevraždu. Protože se obžalovaný již dříve před okresním soudem ve Vyškově přiznal, mohl senát krajského soudu přezkoumat pouze výrok o uloženém trestu. Tři roky za mřížemi poté soudci zmírnili na pětiletou podmínku s dohledem probačního úředníka.

„Krajský soud přihlédl k povaze a závažnosti spáchaných trestných činů, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele, k jeho dosavadnímu způsobu života a možnosti jeho nápravy,“ vysvětlovala verdikt mluvčí Krajského soudu v Brně Klára Belkovová.

A doplnila: „Rovněž přihlédl k chování pachatele po činu, k jeho postoji k trestnému činu, tomu, že prohlásil vinu, a také k účinkům a následkům, které lze od trestu pro budoucí další život pachatele očekávat."

Protože obžalovaný přiznal vinu, nemuseli soudci v Brně dívku opakovaně vyslýchat. Lze rovněž trestní řízení výrazně zkrátit a zjednodušit. Neprovádí se pak ale takzvané dokazování.

Podle zástupců krajského soudu vzešel prvotní impuls k sexuálnímu kontaktu od oběti. „Bez tohoto by s vysokou mírou pravděpodobnosti ke spáchání trestné činnosti obžalovaným vůbec nedošlo. Obžalovaný by si nemohl pořídit žádné fotografie ani videozáznam z jejich intimních styků. Neměl by tak prostředek, kterým by poškozenou vydíral, aby ji donutil k pokračování v jejich sexuálním vztahu,“ píše se v rozsudku krajského soudu, který má Deník k dispozici.

V odůvodnění odvolání, kterým se před nedávnem krajský soud zabýval, otčím výši trestu nerozporoval. Prostřednictvím svého obhájce ale poukázal na souvislosti, kdy měla dívka sexuální kontakt se svým otčímem vyvolat, aby se matce pomstila za to, že její vlastní otec zemřel.

„Tato skutečnost vychází přímo z jejího sdělení. Dále obžalovaný uvedl, že byl sexuální styk často vyvolaný poškozenou i za účelem získání peněz, případně mobilních telefonů,“ stojí v odůvodnění rozsudku.

Milenecký vztah

Poměr mezi obětí a jejím nevlastním otcem měl dle rozsudku trvat asi tři čtvrtě roku, kdy se dívka chtěla své matce pomstít mimo jiné za to, že se věnovala více partnerovi než dětem.

„Když u nás začal bydlet, tak se mu mamka velmi věnovala, opět dávala přednost jemu na úkor nás dětí. Mě to velmi štvalo, takže jsem se rozhodla, že se mamce pomstím. Pomstila jsem se jí tím způsobem, že jsem s ním navázala vztah. Na dotaz vyšetřovatele upřesňuji, že jsem s ním navázala milenecký vztah, měli jsme spolu asi pětkrát z mé strany dobrovolný sex. Poprvé, když mi bylo patnáct let,“ vypověděla dívka v přípravném řízení.

  • Rozsudek v případu padl v polovině ledna. Odvolací krajský soud zmírnil obviněnému trest ze tří let ve vězení na pětiletou podmínku za to, že svou nevlastní dceru přibližně dva a půl roku opakovaně znásilňoval. Dívka se pak pokusila o sebevraždu. Na její podporu vznikla sbírka, ve které se za čtyři dny povedlo vybrat skoro pět milionů korun.

Poté, co si poškozená uvědomila, že již intimní vztah s nevlastním otcem nechce udržovat, začal ji otčím vydírat. „Při rozhodování o trestu nelze pominout, že vlastní sexuální vztah s obžalovaným následně trvající tři čtvrtě roku iniciovala sama poškozená. To samozřejmě obžalovaného nikterak ze spáchání činu nevyviňuje ani jeho vinu nikterak nerelativizuje,“ uvádí rozsudek.

Soudci při rozhodování mimo jiné zohlednili psychický stav dívky. Duševní újmu v návaznosti na opakované znásilňování znalec označil jako mírnější s pozitivní prognózou do budoucna. To mělo vyplynout především z posudku a vyjádření poškozené k odvolání otčíma.

Změna postoje

Původně nechtěli představitelé krajského soudu případ dále komentovat, a to kvůli snaze minimalizovat riziko další psychické následky. „Za situace, kdy se poškozená na medializaci trestní věci sama podílí, krajský soud dospěl k závěru, že zveřejnění anonymizovaného znění rozsudku společně s tímto sdělením nemůže způsobit poškozené další újmu,“ dodla mluvčí soudu Belkovová.

PODCAST: Znásilnili i dvouletou holčičku, před očima mi zemřela, vzpomíná Zuzana

Vražda dětské duše | Audio: Deník/Bohumila Čiháková