Soudní spory a podezření z podvodu visí nad prodejnou nábytku v prostorách někdejší vyhlášené znojemské restaurace Corso na Komenského náměstí. Znojemská radnice dala nynějšímu nájemci výpověď, ten se brání u soudu. Postup radnice jeho právník označil za účelový a likvidační.

„Rada města v pondělí zrušila usnesení rady z roku 2005 o uznání vnesených investic do oprav provozovny a započtení proti nájmu,“ uvedl starosta Petr Nezveda.

Odkázal na výsledek šetření policie, která jednala z podnětu města, kvůli podezření z krácení daně.

„Policie věc odložila kvůli promlčení. Z její zprávy ale plyne, že nájemce předložil faktury za téměř dva a půl milionu. Ve skutečnosti živnostník, který je vystavil, provedl práci za necelých padesát tisíc,“ dodal Nezveda s tím, že město už dříve podalo na nájemce obchodu žalobu na vystěhování kvůli porušení smlouvy.

Lubomír Vítek, který před šesti lety někdejší restauraci opravil a změnil na prodejnu nábytku, kritiku a obvinění radnice důrazně odmítl.

„Jsou to úplně zcestná tvrzení. Postup radnice je motivován jinými zájmy, snaží se mě dostat pryč,“ řekl Vítek. Odmítl, že by porušil ustanovení nájemní smlouvy, které mu zakazuje podnajímání prodejny třetím osobám.

„Šlo o to, že jsem si na opravy musel půjčit a založil jsem společnost s ručením omezeným. Byl jsem jejím jednatelem a majitelem, i když jsem měl společníka. Tehdejší představitelé města v tom problém neviděli,“ podotkl.

Ohradil se i proti předložení nepodložené faktury. „Když jsem prodejnu opravoval, mělo město svého člověka, který na vše dohlížel. Vedl se i stavební deník. Město si dosud podklady nevyžádalo,“ dodal.

Organizace spravující městské nemovitosti nyní vedle žaloby na vystěhování z nájmu bude po Vítkovi chtít nájemné, které město považuje za neuhrazené. „Kvůli uznání zmíněných faktur nájemce nic neplatil a navíc by mu po uplynutí desetileté doby nájmu město ještě dlužilo asi sedm set tisíc. Považuji to za skandální,“ řekl starosta. Pokud město vyhraje soudní spor, hodlá Corso znovu nabídnout do pronájmu.

Vítek se u soudu bude bránit. Při s městem předal svému právnímu zástupci. „Zastáváme názor, že výpověď mému klientovi byla podána z ryze účelových důvodů, je neoprávněná a jejím cílem je zlikvidovat dlouhodobě funkční podnikatelský záměr,“ sdělil Vítkův advokát Filip Rejlek.

Pokud před soud dospěje i spor o nájemné, chce předložit doklady potvrzující vložené investice. „Jsme před soudem kdykoliv připraveni prokázat, že faktury jsou v pořádku,“ dodal Rejlek.

Před šesti lety město nabídlo zavřený podnik do pronájmu poté, co vyhrálo dlouhý soud s předchozím nájemcem. I proto, že si lidé z bytů nad kavárnou, která se změnila v diskotéku, stěžovali na hluk, radní tehdy rozhodli o změně využití. Řízení vyhrál Vítek se záměrem zřídit prodejnu nábytku.