„Snažíme se být školou otevřenou pro rodiče i pro celou naši komunitu, do jejíhož života se pravidelně zapojujeme,“ řekla ředitelka Dvořáková. Do devíti ročníků vémyslické školy nyní chodí pětadevadesát děti. „Prvňáků máme letos devět, počty mezi lety mírně kolísají, ale v posledních letech se drží kolem deseti. Dochází k nám děti z Vémyslic a Čermákovic. Dobelic, Džbánic, Horních Kounic. Petrovic a Tulešic,“ vypočítala ředitelka. " Na podzim se tradičně naše škola otevírá pro širokou veřejnost. Společně se zde setkáváme při tvoření s dětmi, rodiče a zájemci si mohou posedět v rodičovské kavárničce, kde si sdílí své postřehy. Do těchto kavárniček zveme i odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů i z dalších oblastí pedagogické praxe a tato společná setkání vždy zaměřujeme na určité téma . Zpravidla míváme i jedno v jarních měsících. Podzimní kavárničku jsme měli právě minulý týden,“ dodala ředitelka.

Žáci 1.A Základní školy Višňové  s třídní učitelkou Bohumilou Hubáčkovou a asistentkou pedagoga Jaroslavou Linhartovou.
Naši prvňáci: Škola ve Višnové má nové učebny a mnohem víc žáků

Slouží ke společnému odpočinku a odreagování , jak pro rodiče,tak i učitele. V loňském roce proběhly ve škole vnitřní úpravy. Druhý školní rok děti využívají novou jazykovou učebnu a modernizovanou počítačovou učebnu. „Nyní se nám dokončuje rekonstrukce plynové kotelny. V předchozích letech jsme také získali nová hřiště a další vylepšení a děkuji všem, zvláště vedení městyse, pedagogům a rodičům, za podporu a přízeň., “ doplnila ředitelka.

Žáci 1.B Základní školy Tasovice s paní učitelkou Anežkou Kuchaříkovou
Naši prvňáci: Tasovičtí školáci vynikají ve sportu. Využijí novou halu