Více žáků znamená pro školu více možností. „V řadě předmětů můžeme výuku nově dělit do menších skupin, což je pro žáky přínosné,“ podotkl ředitel. Škola také dokončila rekonstrukci podpořenou evropskou dotací. „Máme díky dotaci nové učebny pro výuku přírodopisu, chemie či fyziky, jazykovou učebnu či nové dílny. Naše škola se dlouhodobě věnuje badatelsky orientované výuce, která vede žáky k připravě, provádění a vyhodnocování experimentů v přírodovědných předmětech, k tomu budou mít nyní ještě lepší podmínky,“ zdůraznil ředitel.

Škola dbá na všestranný rozvoj dětí. „Vedle nových dílen máme i cvičnou kuchyni. V obou se učí potřebné dovednosti jak chlapci, tak děvčata,“ zakončil Beran.

Žáci 1.A Základní školy Višňové  s třídní učitelkou Bohumilou Hubáčkovou a asistentkou pedagoga Jaroslavou Linhartovou.Zdroj: archiv školy

Žáci 1.A Základní školy Višňové s třídní učitelkou Bohumilou Hubáčkovou a asistentkou pedagoga Jaroslavou Linhartovou.

Žáci 1.B Základní školy Višňové  s třídní učitelkou  Marií Gregorovou.Zdroj: archiv školy

Žáci 1.B Základní školy Višňové s třídní učitelkou Marií Gregorovou.