Díky evropské dotaci a podpoře města mohla škola za čtyřicet milionů korun opravit, případně vybavit, pět učeben v hlavní budově, postavit dvě nové třídy s kabinety a dvě odborné pracovny v druhé budově. Součástí oprav byla i bezbariérová úprava a další vylepšení.

„Nová pravidla pro financování škol nám umožní dělit více tříd, což dál zkvalitní výuku. Současně je zřejmé, že budeme dál potřebovat budovu v Dolním parku. Pro výuku se velmi dobře hodí, bude ovšem potřebovat určité úpravy. O tom, jak přesně postupovat, budeme jednat s naším zřizovatelem. Rádi bychom v každém případě budovu nadále využívali,“ dodal ředitel.

Škola má v současné době 611 žáků, z toho šestačtyřicet prvňáků ve dvou třídách. „Kapacita školy je za nynějších podmínek prakticky naplněná, máme nejvyšší možný počet tříd,“ poznamenal ředitel Šmahaj.

Źáci první třídy ZŠ nám. Republiky s panem učitelem Pavlem Veselkou.Zdroj: Deník / Martin Moštěk

Źáci 1. B ZŠ nám. Republiky s panem učitelem Pavlem Veselkou.

Źáci první třídy ZŠ nám. Republiky s paní učitelkou Ivetou Habrdlovou.Zdroj: Deník / Martin Moštěk

Źáci 1. A ZŠ nám. Republiky s paní učitelkou Ivetou Habrdlovou.