Mateřské a základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií budou nadále pokračovat v prezenční výuce jako dosud. Pro vysoké školy budou nadále platit současná nařízení hygieniků, kteří jim v regionech s vyšších rizikem nákazy covidem-19 nařídili výuku na dálku. Potvrdil to ministr zdravotnictví Roman Prymula.

„Všichni učitelé už na ni byli proškoleni, takže myslím, že jsme připraveni,“ reagovala ředitelka Střední průmyslové školy dopravní v Plzni Irena Nováková.

Jisté obavy netají ředitel Střední školy technické a ekonomické v Brně Zeněk Pavlík. „Přizpůsobení výuky na středních školách současným opatřením je složité. Distanční forma výuky není plnohodnotná. Nemůže nahradit praxi, kterou získají studenti technických oborů jen ve škole. Nemají možnost si naučené poznatky sami vyzkoušet,“ vysvětlil.

Zbrždění šíření nemoci

S jeho pohledem se ztotožnil i ředitel Gymnázia Hejčín v Olomouci Karel Goš. Zdůraznil ale zároveň, že jeho učitelský sbor je na distanční výuku připraven o poznání lépe, než tomu bylo letos v březnu v souvislosti s první vlnou restrikcí.

„Máme zpracované podklady, pedagogičtí pracovníci v rámci běžné výuky již aplikují modely distanční výuky,“ poznamenal.
Všichni Deníkem oslovení šéfové středních škol rozumí snaze Prymuly o zbrždění šíření nemoci, kterému právě středoškoláci v současné době značnou mírou přispívají.

„Nyní je na středních školách zhruba 2000 případů a v základních školách 2200. Je třeba říct, že u základních škol do 12 let věku se děti, byť jsou nakaženy, podílí podstatně méně na šíření nemoci než v tom věku vyšším,“ shrnul Prymula.