Koňská pastva pomohla s prosvětlováním lesa a regulací invazních druhů a náletových dřevin. „Pastvu koní jsme na části Havranického vřesoviště nazvané Staré vinice zavedli na ploše asi pětatřiceti hektarů díky projektu společností BELECO a Česká krajina Military Life for Nature. Cílem bylo zlepšení stavu biotopů, které trpěly hromaděním stařiny, zarůstáním i šířením invazních druhů. Koně jsou prozatím nejlepším nástrojem péče o tuto druhově bohatou lokalitu. Během krátké doby vytvořili neuvěřitelně heterogenní mozaiku široké škály pastevních mikrobiotopů,“ popsal Stejskal.

Díky pastvě divokých exmoorských koní v Národním parku Podyjí rozkvetly ohrožené orchideje
Vstavač kukačka i vemeník. Orchideje v Podyjí rozkvetly díky divokým koním

Jediné, s čím si koně sami nedokážou poradit, je výskyt invazních a expanzivních dřevin. To je i v případě akátů, které byly do Podyjí vysázeny uměle někdy v padesátých letech minulého století. Doposud se bujně rozšiřuji mladými oddenky či semeny. „Mapování akátů jsme uskutečnili v letech 2018 a 2019, odhalilo skutečný jejich rozsah a kriticky jsme si museli přiznat, že velký podíl na jeho rozšíření měly neodborné zásahy v minulosti. Především šlo totiž o prostý výřez, bez použití herbicidu,“ popsal Stejskal.

Od roku 2019 proto začali správci parku v pastvině poprvé testovat metody cílené aplikace – tedy injektáž navrtáváním kmene a metodu částečného loupání kůry. „Po čtyřech letech systematického ošetřování akátu metodami cílené aplikace, především injektáží navrtáváním, jsme dosáhli výrazné redukce. Z původní plochy asi šesti hektarů akátu bylo ošetřeno téměř devadesát procent plochy všech ohnisek,“ zhodnotil Robert Stejskal.

Divocí exmoorští koně v Národním parku Podyjí jsou vyhledávaným cílem turistů i místních obyvatel
Divokým koním v Podyjí pomáhají bagry: na vrbu a hlohy zvířata nestačila

Koně podle něj významně pomohli se spásáním podrostu pod akáty a jeho prosvětlením, tak že v dříve hluchých místech začaly vykvétat například koniklece a další květena. Přispěli také k likvidaci mladých akátových rostlin, takzvaných výmladků. Díky odstranění akátu se na pastvině podařilo obnovit zajímavé biotopy skalek a žulových balvanů.

Exmoorští koně se skvěle osvědčili jako pomocníci při udržování cenných stepních a lučních lokalit. Ty pomáhala v minulosti formovat právě pastva hospodářských zvířat. Vidět je mohou návštěvníci parku na Mašovické střelnici nebo Havranickém vřesovišti. Do Podyjí byli přivezeni v roce 2018. Je to starobylé plemeno koní, které je skvěle přizpůsobeno pobytu v naší přírodě.