Škola s alternativními a inovativními prvky výuky fungovala v Kuchařovicích od roku 2019, letos se obec rozhodla změnit školu na klasickou. „Rodiče žáků kvůli proměně školy směrem ke klasickému základnímu vzdělávání sepsali petici na podporu waldorfského stylu výuky. Jejich přání se díky střední škola v Dvořákově ulici podařilo naplnit,“ sdělila Helena Ondřejová z tiskového odboru Jihomoravského kraje.

Od září se tak v areálu Střední odborné školy Dvořákově ve Znojmě otevře soukromá základní škola waldorfského typu, kterou personálně zaštítí část pedagogického sboru ze Základní školy Kuchařovice. Celkem se v prvním i druhém stupni otevře pět ročníků pro zhruba sedmdesát žáků. „Střední odborná škola Dvořákova nám poskytne prostory v budově Domova mládeže, za které jsme moc vděční. Pro tuto chvíli je máme nasmlouvané na jeden rok, což je skvělá zpráva,“ přiblížila ředitelka vznikající školy Alena Vavroušková.

Den otevřených dveří na kuchařovické základní škole. | Video: Spolek rodičů

Žáci dostanou možnost využívat kromě tříd také tělocvičnu, venkovní hřiště a jídelnu. „Ve Znojmě byl po waldorfském typu výuky opravdu velký hlad, jsme proto rádi, že jsme mohli pomoct s plynulou transformací školy tak, aby její žáci mohli pokračovat ve vzdělávání bez přerušení,“ doplnil Libor Pelaj, který je ředitelem Střední odborné školy Dvořákova.

Najít vhodné místo nebylo jednoduché. „Rodiče dětí i pedagogové ze Znojma nás opakovaně kontaktovali s prosbou o pomoc v hledání prostor pro novou školu. Věříme, že spolupráce mezi oběma zařízeními bude fungovat hladce,“ dodal Karel Podzimek, krajský radní pro oblast zdravotnictví a městský radní, který se hledání prostor pro školu ve Znojmě aktivně účastnil.

Vedení vznikající školy věří, že se mu v budoucnu podaří najít samostatné prostory, ve kterých by se dalo uvažovat i o rozšíření v podobě mateřské školy a lycea.

Kraj potvrdil, že nové a pokrokové metody ve školství jen vítá, zatím ale jsou podobné typy škol jen v Brně. „Na jižní Moravě jsme k inovativním přístupům ke vzdělávání pořád ještě ne zcela otevřeni. Z Brna už waldorfskou školu známe, jinde v kraji ale zatím tolik podpory jako ve Znojmě nenašla. Věřím, že nová škola začne tento trend dobrým jménem a skvělými výsledky otáčet,“ vzkázal Karel Jurka, krajský radní pro oblast školství a vzdělávání.

Možnosti Města Znojmo

Město Znojmo vidělo jako jednu z možností nabídnout pro první třídu walfdorské škole učebnu na Loucké. „Není možné využít kapacitu na znojemských školách. Žádná ze škol nedisponuje volnou učebnou. Nabízí se jediná alternativa, a to budova bývalé základní školy Loucká,“ sdělil na posledním zastupitelstvu místostarosta Jan Blaha, který je odpovědný za oblast školství.

Jak doplnil, budova není v ideálním stavu a město ji má navíc k dispozici jako rezervu v případě řešení nečekaných událostí. Mezi dalšími návrhy zaznělo například odkoupení restaurace U Polehňů, využití  Domečku nebo budovy pošty. Každý tento objekt by však podle starostky města Ivany Solařové musel projít rekolaudací, aby splňoval požadavky pro školu.

Padl i návrh novou budovu školy do budoucna pro waldorfskou výuku postavit. „Alternativní vzdělávání je atraktivní pro mladé rodiny a bude se do budoucna rozrůstat. Město bude prostory pro tuto alternativu potřebovat. Vzdělávání jde dopředu a požadavky se mění, byla bych tedy i pro zvážení možnosti školu postavit,“ vystoupila s návrhem opoziční zastupitelka Marcela Přibylová, která je zastánkyní kreativních vyučovacích metod.

Fotogalerie: Škola Kuchařovice

Za zástupce rodičů promluvila na zastupitelstvu Jitka Bartošová a požádala za rodiče pětadvaceti prvňáčků i mladších dětí, které plánovali do waldorfské školy dát, o prostor vhodný pro školské zázemí. „Chceme využít nový model, kdy zřizovatelem školy bude nově vzniklý právní subjekt, který vstoupí do rejstříku škol. Postup založení školy je však časově náročný a my musíme reagovat teď. První kroky už jsou v běhu, postupujeme každým dnem,“ uvedla ve své řeči Bartošová.

Waldorfská pedagogika:

  • Cílem je vychovávat a vzdělávat děti ve všestranně a harmonicky rozvinuté osobnosti. Výuka rovnoměrně sytí pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby dětí.
  • Pěstuje v dětech zdravé sebevědomí. To se utváří díky pozitivnímu hodnocení dětí, které respektuje jejich individuální rozvoj a schopnosti. V široké nabídce činností si každý žák najde alespoň jednu oblast, v níž může vyniknout.
  • Vysoce cení a rozvíjí spolupráci mezi dětmi. Děti vědomě poskytují své individuální schopnosti ve prospěch celku. To je průprava pro budoucí zaměstnání, kde je vždy třeba spolupracovat a ne pouze vynikat nad ostatními.
  • Podporuje a kultivuje tvořivost dětí, probouzí v nich touhu po poznání a podněcuje je ke soustavnému rozvíjení vlastních schopností a dovedností.

Změny v Kuchařovicích

V Kuchařovicích se obec rozhodla pozvolna změnit výuku na klasickou. Od září tam nastupuje nová ředitelka. Rodiče do Kuchařovic vozí děti z celého regionu, obec ale chce mít školu pro místní děti. Vznikla petice, která volala po zachování tohoto typu školy. Podepsalo ji na tři tisíce lidí.

Walfdorská škola v Kuchařovicích vznikla roku 2019, kdy nastoupilo devět dětí, nyní je jich osmašedesát. „Bohužel z toho počtu jsou pouze dvě děti z Kuchařovic. Chceme mít školu, kterou budou využívat místní rodiny,“ sdělila před časem Deníku nová místostarostka Jitka Krulová.

Nahradila Aleše Mlejnka, kterého z funkce odvolali. „Situace kolem walfdorské výuky graduje v obci od roku 2022, kdy zastupitelstvo nepřijalo návrh zřídit druhý stupeň ve Znojmě. Financovali bychom a ve finále dotovali vzdělávání pro celý region. Tenkrát pro to paradoxně nezvedli ruce ani ti, kteří nyní hlasovali pro mé odvolání,“ napsal mimo jiné Mlejnek v obsáhlém vyjádření pro týdeník Znojemsko.

Poukázal rovněž na to, že obec nechtěla čekat, až děti i pedagogové školu opustí a rozhodli se pro její plynulou transformaci. Deníku poskytl rozhovor ZDE.

Kuchařovická škola, která projde postupnou transformací na klasickou formu výuky, od září otevírá přípravnou třídu. Podle zveřejněného oznámení hodlá podporovat samostatnost, talent a slibuje individuální přístup.