Na pohřebišti jste za poslední roky našli ke čtyřem stovkám hrobů. Máte ještě kde pokračovat?
Už před třemi lety jsem prohlašoval, že půjde o jedno z největších velkomoravských pohřebišť na Moravě. Nálezy z dalších let mou vstupní úvahu potvrzují. Letos si to chceme dále ověřit a postoupit do středu pohřebiště. Zaměříme se zejména na spodní terasu, kde leží hroby hustěji, zatímco na horní se zřejmě blížíme k okraji pohřebiště.

Podle vás bylo na pohřebišti i něco jiného než hroby?

Narazili jsme jednak na stopy po kůlových jamkách zahloubených až do skály. Musíme také došetřit nález, který se jeví jako možné zbytky nějaké stavby. Nejprve musíme odkrýt celý půdorys, pak uvidíme, co všechno nálezová situace vypoví.

Kdy se letos pustíte do práce?
Už jsme vlastně začali. Nejprve musíme zahrnout plochu loňského výzkumu. Loni nám už došly peníze, nyní jsme sehnali další prostředky a prozkoumanou plochu zavážíme. Hlavní sezona nám jako každý rok začne počátkem července.

Znojmo schválilo Nadačnímu fondu sv. Hypolita, který bádání na Hradišti podporuje, příspěvek pětačtyřicet tisíc. Nač jej použijete?
Jsem rád, že nás město podpořilo. Peníze jsou často vázané na propagaci a popularizaci výzkumu, usnadní nám ale i zajištění nutných zemních prací, skrývky před výzkumem i zavezení plochy po něm. Jen to nás bude stát desítky tisíc korun.

Už dlouho plánujete zřízení expozice v budově sousedící s vaší hradišťskou expedicí…
Pokud vše půjde dobře, připojíme letos expedici na kanalizační síť. Upravíme a vyrovnáme i prostranství před ní. Pokud vše zvládneme, postavíme i repliku slovanské polozemnice. Naši představu konečné podoby části dvora probošství, kde sídlíme, jsme již předložili křížovníkům, kteří nemovitost vlastní.
O našich plánech stále jednáme, aktivně se zapojuje i město a kraj. V areálu jsou ovšem složité majetkové vztahy. Proto zatím nemohu konečný výsledek předjímat.