Výzkum archeologů předcházel plánované rekonstrukci hradeb. I proto odborníci u hradeb udělali několik sond. „V sondě na mostě před hradem se nám podařilo odhalit, že pod dnešní nevábnou šotolinou se nachází poměrně hezky ložená původní dlažba," nastínili Miroslav Dejmal a Michala Přibylová ze společnosti Archaia Brno.

Mezi překvapivé objevy patří třeba dvě potravinářské pece. „Při dolní břitové věži jsme zachytili relikty dvou potravinářských pecí. Byly nad sebou a dokládají dlouhodobé využívání tohoto místa k přípravě jídla. Poněkud překvapením byla datace všech nalezených situací. Stavební úroveň a mladší pec můžeme datovat někdy do období konce dvanáctého a počátku počátku století," zmínili archeologové. Starší pec pochází dokonce ze dvanáctého století.

Zajímavé objevy čekaly na odborníky i u zazděné brány. „Je dobře patrná na vnějším líci hradby. Na vnitřní straně je většina brány zasypaná a výzkum doložil, že měla složitější vývoj. Sice ze sond ještě nevíme, kdy hradba s bránou vznikla, ale zanikla patrně v patnáctém či nejpozději v šestnáctém století," poznamenali Dejmal a Přibylová.