Architekt již má v ruce všechna potřebná povolení. „Právě čekám na nabytí právní moci stavebního povolení, uzavírám výběrové řízení na dodavatele a sháním peníze. Na jaře bych chtěl začít s pracemi,“ potvrdil.

Skrušný loni dokončil opravy nedalekého měšťanského domu na rohu ulic Přemyslovců a Velká Františkánská. Ten již má nového vlastníka. „Nový majitel v domě bude bydlet a v přízemních prostorech by měla být vinotéka s vinárnou. Právě dokončujeme interiéry bytových prostor v tomto domě,“ nastínil Skrušný.

Tím ale aktivity architekta ve Znojmě nekončí. „Koupil jsem objekt ve Velké Mikulášské číslo tři. Mám stavebně historický průzkum a počítám s tím, že až provedu rekonstrukci na Klácelově, začnu pracovat tam. Takže asi za dva, tři roky,“ dodal Skrušný.

Jak dnes již opravený měšťanský dům před pivovarem tak ruinu v Klácelově památkáři zapsali do seznamu nejvíce ohrožených chráněných staveb na jižní Moravě. Na Znojemsku, které má téměř třetinu všech ohrožených památek v kraji, jde o selské usedlosti, městské domy, kapličky či boží muka. Jde asi o dvacítku objektů na pokraji fyzické zkázy.

„Seznam se za poslední dva roky výrazně nezměnil. Postupně se však daří opravovat právě měšťanské domy ve Znojmě. Nyní je kvůli zimnímu období klid. Je ale právě doba, kdy majitelé ohrožených památek mohou u památkového ústavu požádat o dotaci na jejich opravy,“ konstatoval náměstek ředitele brněnského památkového úřadu Zdeněk Vácha.

Hyzdí náves

Některé památky ze seznamu jsou na pokraji fyzického zániku. Je mezi nimi i dům ve Slupi, který před lety vyhořel. „Myslím, že ten dům už zachránit nejde. Poté, co vyhořel, si jeho majitel koupil jiný, o tenhle se nestará. Hyzdí nám náves,“ řekl starosta Slupi o usedlosti na tamní návsi. Jak dodal, vyzval majitele, aby požádal o zrušení památkové ochrany. Ten však nereaguje a ruina ohrožuje své okolí. „Povinností starosty je informovat pověřenou obec a její orgány památkové péče. Úřad by pak měl vlastníkovi přikázat, aby učinil vše pro stabilizaci památky. To však nesouvisí s odpamátněním. To je krok, kdy je vše ztraceno. Vlastník dokonce může, pokud sám nemá peníze, požádat o dotaci,“ nastínil Vácha.

Do seznamu zapsali památkáři například i zámek v Jaroslavicích nebo tři drobné církevní stavby u Konic a Popic. Opravy poničených památkově chráněných domů jsou podle odborníků stále spíše vzácností. „V našem regionu jich naštěstí není zdevastovaných do téhle míry tolik jako třeba v severních Čechách, ale přesto je snaha o jejich obnovu a oživení spíše vzácností,“ konstatoval již dříve památkář Jan Kozdas.

Památkáři jsou s přístupem podnikatelů, kteří v městské památkové rezervaci opravují památkově chráněné domy, dosud poměrně spokojení.
„Jeden z podnikatelů například opravuje dům na nároží ulic U brány a Na kopečku. Zde sice nejde přímo o památku, ale jde o zdařilou opravu domu,“ zhodnotil Kozdas.

Pochválil i záměr architekta Skrušného. „Naše vyjádření bylo kladné. Stavebně historický průzkum odhalil, že dům původně nebyl přízemní, ale patrový. Toho se přidrželi i projektanti a obnovený dům tedy bude též patrový,“ dodal Kozdas.