Rumiště v areálu Malé Louky loni zažilo policejní manévry při hledání ozbrojeného lupiče, stále prázdný je zatím také areál bývalé Fruty. Ze soudních pří se koncem loňského roku vymotal areál bývalých jatek ve Znojmě.

Na oživení lokality Malá Louka aktuálně pracují úředníci a projektanti. Město zde již roky uvažuje o vytvoření bytové zástavby. „Připravuje se projekt pro řešení budoucího komunikačního napojení na ulici Vídeňskou a Družstevní. Existuje pouze studie, která je zastaralá a je nutno ověřit, zdali vyhovuje dnešním normám. S komunikačním napojením na Družstevní se navíc dosud nepočítalo,“ uvedla mluvčí radnice Renáta Bártová.

Jakmile bude projekt hotový, zastupitelé projednají vydání regulačního plánu pro tuto lokalitu. Představitelé města jednali také se zástupci společnosti Lidl, která vlastní část pozemků. „Zajímalo nás, zdali by měli zájem o směnu, protože část jejich pozemku zasahuje právě do budoucího komunikačního napojení na Vídeňskou ulici. Jednání budou pokračovat po obdržení projektu napojení,“ sdělila mluvčí.

Vedení města předpokládá, že by regulační plán, který má řešit umístění a rozsah inženýrských sítí a silnic, měl být připravený na přelomu srpna a září letošního roku.

Po letech soudních sporů by mohlo vedení města začít uvažovat i o využití zatím stále pustých prostor bývalých městských jatek. „Město vedlo soudní spor se společností Figaro Ventures, který se týkal zástavního práva. Odvolací soud koncem loňského roku potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, kterým žalobě města vyhověl. Na jatka tedy neexistuje zástavní právo. Až dostanou obě strany sporu rozsudek, nabude právní moci,“ přiblížila Bártová.

V územním plánu je lokalita bývalých jatek zanesena jako pozemky pro výrobní účely. „Jakmile tedy budou všechny věci majetkoprávně vyřešeny, budeme hledat vhodného investora. V úvahu připadá nějaká výrobna, kde by byla vytvořena nová pracovní místa. Pomohlo by to částečně snížit nezaměstnanost ve Znojmě,“ doplnila mluvčí.

Rozvojem areálu bývalého školního statku v Příměticích, prezentovaném jako Krystal park, se v současné době zabývají dvě skupiny investorů. Jednou z nich je akciová společnost Business Park Znojmo. „Naše společnost přímo či nepřímo vlastní v areálu bývalého školního statku jedenáct hektarů pozemků, na kterých, bez ohledu k budoucím investičním záměrům, došlo k demolici původních starých objektů užívaných především pro zemědělské účely. O vlastním investičním záměru zatím nebylo dosud rozhodnuto, neboť společnost právě hodnotí studie možného využití ploch areálu,“ nastínila předsedkyně představenstva společnosti Dagmar Knoppová.

„Pokud tento investiční záměr v budoucnu zrealizujeme, dojde k vytvoření nových pracovních míst ať už v oblasti výroby, či služeb. Realizace obchvatu města Znojma naši investici jen podpoří,“ dodala Knoppová.

Několik zájemců o pozemky zaznamenali v minulosti také vlastníci bývalého areálu Fruty na Dobšické ulici. Místo, kde kdysi stávaly budovy známé konzervárny, je však stále prázdné. „Nějaké plány na budoucí využití lokality máme, zatím však jde jen o úvahy,“ řekl jednatel společnosti, která pozemky vlastní, Jaroslav Krčál.