U největších městských investic posledních let auditor poukazuje zejména na chyby v postupu společnosti, která pro město řídila výběrová řízení.
„Veškerou dokumentaci ke zkoumaným aktivitám odboru rozvoje zabavila policie. Proto jsme ji zkoumali na příslušném pracovišti policie v Brně. Dokumenty ležely v pytlích zcela nesourodě, bez jakékoliv logické souvislosti a úplnosti,“ napsali autoři auditu do zveřejněné zprávy.

Přesto prozkoumali alespoň zadání zakázek a další dostupné podklady, například pro opravy Horního a Komenského náměstí, stavbu lávky k nemocnici či nového autobusového terminálu.
„Za zásadní pochybení odboru rozvoje považujeme nedodržení lhůty pro podání nabídek v otevřeném řízení na výstavbu terminálu. Zadavatel lhůtu stanovil na čtrnáct dní, i když zákon předepisuje nejméně dvaadvacet dní,“ uvedli auditoři. Zveřejnění navíc připadlo na dva týdny mezi Vánoci a svátkem Tří králů.

Se zjištěním auditorské firmy polemizoval bývalý místostarosta Jan Blažíček. „Velké zakázky pro město organizovala společnost RTS. Předpokládám, že profesionální firma znala všechny předpisy a postupovala v souladu s nimi. V případě terminálu byly problémy s vlastníkem sousedních pozemků. Šlo nám o každý den, abychom nepřišli o dotaci,“ argumentoval.

Deset tisíc za podklady

Auditoři také městu vytkli podle nich nadměrné částky účtované za poskytnutí dokumentace potřebné pro zpracování nabídek do jednotlivých tendrů. Za podklady pro opravu Horního náměstí museli uchazeči platit téměř deset tisíc, za dokumentaci ke Komenskému náměstí a okolí přes dvacet.
„Diskutovali jsme, zda požadovat symbolickou sumu, nebo reálnou cenu za vyhotovení dokumentace. Nakonec jsme zvolili druhou variantu, protože při množství akcí, které jsme rozběhli, by na vyhotovení dokumentací pro velký počet zájemců město muselo vynakládat obrovské sumy,“ řekl Blažíček.

Ze zprávy auditorů také plyne, že město kvůli údajným vícepracím podepisovalo dodatky zvyšující cenu staveb. U regenerace historického jádra města měla cena dodatkem narůst o dvanáct milionů korun. Blažíček odkázal na fakt, že akci kontroloval úřad spravující evropské dotace. „Zástupci úřadu každou akci, na kterou přidělí dotaci, sledují a kontrolují. Podle výsledku pak uvolní slíbenou částku. Kdyby našli vážné chyby, peníze nedostaneme,“ podotkl Blažíček.

Znojemští radní celou zprávu počátkem týdne zveřejnili.

„Zdokumentování a zveřejnění podezřelých výběrových řízení a zakázek je prvním krokem v boji s korupcí, další budou následovat,“ sdělil znojemský starosta Zbyšek Kaššai.

Z pověření rady se nyní všemi zjištěními auditorů zabývá čtyřčlenná komise. Tvoří ji radní Vlastimil Gabrhel, Pavel Jajtner, Jiří Ludvík a předseda finančního výboru zastupitelstva Ludvík Hekrle. Komise pak má do konce srpna v součinnosti s právníky města navrhnout, zda radnice některé závěry auditu předá policii.

Znojemský deník Rovnost bude od pátečního vydání přinášet nejzajímavější pasáže ze zprávy auditorů.