Nová munice pro dlouhodobé poziční války i podněty pro změnu zavedených způsobů komunálního hospodaření. Tak rozmanité využití může mít audit fungování znojemské radnice v minulých čtyřech letech, soudě podle prvních reakcí zejména opozičních komunálních politiků. Po trestech volají nejsilněji komunisté.

„Předložená zpráva není pořádný audit, ale spíš obecná zpráva o fungování úřadu v minulých letech. Když jsme přišli na radnici, dali jsme přednost tomu, abychom se rychle pustili do práce, před sepisováním směrnic. Možná proto je ve zprávě tolik odkazů na předpisy, které jsme zdědili. Nikdo už nezkoumal, kolik chyb úřad svými zavedenými postupy udělal v minulých obdobích,“ komentoval výsledky šetření bývalý místostarosta a nyní zastupitel občanských demokratů Jan Blažíček.
Odmítl současně kritiku auditora například kvůli prodejům bytů, které zpráva označuje za pravděpodobně spekulativní.

„Prodávali jsme jen ty byty, o kterých rozhodlo již předchozí zastupitelstvo a to podle jím schválených podmínek. Pokud jde o případy, kdy bezprostředně následoval pronájem bytu a nabídka ke koupi, šlo nejspíš o chybu úředníka, který měl informovat příslušné komise. O nájmech a prodejích totiž rozhodují dvě a nemají informace o svých rozhodnutích,“ dodal Blažíček.

Jeho kolega z klubu, bývalý radní Jiří Kacetl, rovněž poukázal na zděděnou praxi z předchozích období. „Když jsem se ptal, proč soutěží a vyhrávají pořád ty samé firmy, dozvěděl jsem se, že takový postup je zavedený už sedm či osm let. Svůj podíl tedy nesou i ti, kdo vedli město v předchozích obdobích. Řadu věcí jsme ani nemohli rychle měnit, protože by to vyvolávalo problémy v koalici,“ poznamenal Kacetl v narážce na místostarostu Pavla Balíka. Poukázal také na roli Miroslava Šimečka, šéfa stavební firmy, která vyhrála mnoho městských zakázek, při vyjednávání minulé radniční koalice. „Bral jsem to pragmaticky, jako příležitost začít pracovat a měnit město,“ řekl ke svému působení v radě Kacetl.

Za sebe ovšem odmítl jakoukoliv vědomou manipulaci při rozhodování o zakázkách. „Úvaha auditora, že bychom měli být možná i trestně odpovědní, je podle mého názoru dosti odvážná. Ano, jistou společnou odpovědnost jsme jako členové rady měli. Trvám ale na tom, že jsme vycházeli z čísel, které jsme měli k dispozici a rozhodovali podle nejnižších nabídnutých cen,“ zdůraznil Kacetl.

Celou záležitost považuje za poučení. „Žádné oslovování několika vybraných firem, všechny soutěže vyvěsit na úřední desku. Jen tak se politik vyvaruje podezření, že před voliči skrývá, jak zachází s veřejnými penězi,“ shrnul bývalý radní. Jednička hnutí OMMO Marta Bayerová se opřela do politiků na obou stranách auditu.

„Bylo by vhodnější, kdyby kontrolu provedl někdo, kdo není s městem vůbec spojený, a ne nynější právní kancelář města. Může to vyvolávat spekulace o účelovém zaměření například na majetkový odbor nebo informatiky. Mohl také jít hlouběji do minulosti než jedno volební období,“ podotkla Bayerová.

Odpovědnost za vady, které auditoři nalezli, podle ní neleží jen na úřednících. „Odbory pod někoho spadají a někdo je má řídit. Odpovědnost proto nese starosta a rada. Problém vidím i v tom, že se zastupitelstvo scházelo asi jen čtyřikrát do roka. A nečinný byl i kontrolní výbor,“ obrátila kritiku i ke svým komunistickým spolustraníkům, kteří výbor vedli a vedou, Bayerová.

Lídr komunistů Ludvík Hekrle výsledky auditu komentoval písemným prohlášením radnice. Celé jeho znění prohlášení najdete na straně dvanáct.