Bagr vybavený speciální rukou dokáže uchopit a vytrhnout ze země keř nebo menší strom i s kořeny. Takovéto odstraňování dřevin na místo běžně používaného výřezu je technickou novinkou. „Výhodou je vysoká účinnost, dřeviny vytržené i s kořeny už nedokážou znovu zmladit, ale také velký výkon stroje. Dřeviny jsme na střelnici netrhali plošně, ale tak, aby souvisle zarostlé plochy rozčlenily a vzniklo více otevřených bezlesí,“ popsal zásah Robert Stejskal ze správy národního parku.

Rarita. V potoce Daníž v Hnanicích v Národním parku Podyjí se zabydlela želva nádherná.
Z mazlíčka přítěž? Rarita. V Národním parku Podyjí se zabydlela želva nádherná

Zdánlivě ničivé síly bagru využili správci ve prospěch přírody. Pojezdem stroje vznikají v trávníku narušovaná místa, která poté využívají ke klíčení mnohé druhy bylin nebo specializované druhy hmyzu. Na plochách po vytrhávání keřů se také objevily malé plochy, jež může dešťová voda proměnit v tůně. Třeba pro čolky či žáby. „Bagrem jsme tato místa mírně prohloubili a vytvořili tak několik mělkých tůní a mikromokřadů. Zatím jsou bez vody, ale po prvním jarním dešti se může místní fauna těšit na nový prvek. Je možné, že se tam objeví třeba i čolek dravý nebo různé druhy skokanů a dalších obojživelníků. Prostory budou přitažlivé i pro bezobratlé,“ předpokládá zoolog parku Zdeněk Mačát.