Ale zatímco v předchozích letech bylo Znojmo spojeno především s jeho tváří, v posledních letech se jakoby vytratil. Převálcovala ho vlna mladších politiků z ODS? A má ještě vůbec chuť poprat se o hlasy voličů?


Nedávno jste byl zvolen do krajské rady, funkce je ještě na dva roky. Pokud byste ve volbách uspěl, o jaký post byste usiloval? Šla by případná funkce ve vedení města skloubit s křeslem krajského radního?
Skloubit by určitě šla. Naopak si po dvou zasedáních krajské rady myslím, že je dobré, aby radní měli i po svém zvolení co nejtěsnější vztah s prostředím, ze kterého přišli.
Dnes jsem ve funkci radního jako vůbec první člověk ze Znojemska a domnívám se, že je důležité těch dvou let využít k tomu, aby i na úrovni kraje bylo Znojmo vidět. Z pohledu časového vytížení je možné zvládat funkce na kraji i ve městě.

Jmenován jste byl do funkce radního pro kulturu. Jak byste chtěl konkrétně v této oblasti Znojemsku z pozice krajského radního pomoci?
Domnívám se, že by měla být více vidět znojemská část Hradiště a i ohledně využití Louckého kláštera mám konkrétní představy. Ať už v oblasti památkové péče nebo rozvoje turismu.
Vedení kraje má eminentní zájem i na tom, aby Slovanská epopej zůstala v Moravském Krumlově.

Vraťme se do pomalu končícího volebního období na znojemské radnici. Tady jste překonával dlouhé pracovní neschopnosti spojené s vaší poměrně těžkou nemocí. Nezvažoval jste v té době, že byste komunální politiku opustil?
Samozřejmě v době, kdy jsem ležel v nemocnici a byl jsem na tom opravdu špatně, tak jsem uvažoval i o tom. Díky péči lékařů, především doktora Milana Tržila, se ale můj stav opět zlepšil. Se svolením lékařů i s podporou mé rodiny pokračuji dál.

V posledních čtyřech letech jste byl ve vedení radnice přeci jen méně vidět. Bylo to způsobeno jenom nemocí?
To byla samozřejmě hlavní věc, onemocněl jsem poměrně brzy po volbách. Pak došlo k tomu, že v době mé nemoci přestaly platit naše dohody s mými nejbližšími spolupracovníky za KDU-ČSL, tedy s Otou Maškem a Jitkou Schneiderovou. V radě města jsem pak začal být většinou sám a to je špatné.

Když jste vzpomněl tyto dva, dnes již bývalé, členy KDU-ČSL. Vy jste přeci před lety také opustil ODS a vstoupil naopak do KDU-ČSL…
To je rozdíl. Já jsem byl za spolupráci s KSČM ve vedení radnice z ODS vyloučen. Navíc to byla jen zástěrka. Někteří mí tehdejší spolustraníci měli pocit, že by měli dostat nějaké posty a já jim je nedal. Proto se tam vytvořila opozice, která mě nakonec vyloučila.
Ota Mašek s Jitkou Schneiderovou odešli ze své vlastní vůle. Nejdříve, v minulém roce, Jitka Schneiderová a hned po parlamentních volbách, kdy se KDU-ČSL poprvé nedostala do Parlamentu, Ota Mašek. Ať si to každý volič přebere sám.

Kdybyste měl srovnat spolupráci ve vedení města v tomto končícím období a v letech předtím?
Jednoznačně musím říct, že spolupráce v předchozích obdobích byla lepší. Vždy jsem se snažil o to, aby zastupitelstvo sloužilo občanům jako celek, který si zvolili sami voliči. A já se tomu musím podřídit. Nemohu přeci nadřazovat volbu jednoho voliče nad druhého. Na tom se u mě nic nemění. Spolupracovat chci se všemi, kteří to s městem myslí dobře.

Kdyby po volbách došlo k tomu, že byste musel volit mezi spoluprací s ODS nebo bez ní. Jak byste se rozhodl?
Rozhodnou voliči. Z jednatřiceti lidí v zastupitelstvu jich spoustu znám a jistě i znát budu. Na úrovni města je to o lidech, nádech stranictví byl pro mě vždycky druhotný. Osobně vidím spolupráci se všemi, o kterých vím, že chtějí upřímně spolupracovat jako partneři. Konkrétnější být nechci.

Myslíte si, že kdyby vaše strana získala silný mandát, že byste dokázal být tvrdším protivníkem třeba nyní vládnoucí ODS na radnici?
Když jste v radě osamocen, je to těžké. Vždy je to o hlasování. Sice jsme měli koaliční smlouvu, ale Mašek se Schneiderovou se velmi rychle dali na stranu ODS a já tam v řadě případů zůstal sám, nebo s kolegou Vladimírem Findou.
Když se pak podívám třeba na jednání o prodeji lesů nebo o prodeji bytů jednomu zájemci, tak najednou třeba Ota Mašek úplně otočil. Ve všem jsem byl přehlasovaný. To pak často přijdete k hotovým věcem, o kterých prakticky nic nevíte a i hlasování v radě je dopředu rozhodnuté …

To mi vlastně říkáte, že ani pro vás, jako místostarostu města, nebyla všechna rozhodnutí vedení radnice transparentní? Že jste nevěděl, proč se nějak konkrétně rozhodlo?
Když jsem byl ve funkci starosty já, tak se o všem jednalo otevřeně. U rozhodování byli všichni místostarostové, tajemnice, vedoucí odborů, když se třeba jednalo o opravách školy, tak i dotyčný ředitel.
Toto volební období jsem přišel k řadě hotových věcí, o spoustě problémů jsme v radě vůbec nediskutovali.
Hned na druhé radě přišli pánové s tím, že by se mělo vypsat výběrové řízení na privatizaci lesů. Proč? Pokračovalo to záměrem prodat městské byty. Pak najednou přišlo zastupitelstvo, před kterým si starosta svolal koaliční zastupitele k sobě do kanceláře. Já jsem jako statutární zástupce města na toto jednání vůbec nebyl pozván. O prodeji bytů se nakonec na zastupitelstvu nehlasovalo a naopak se odsouhlasily zájezdy důchodců k moři. Bylo před senátními volbami…(na senátora v nich kandidoval starosta Petr Nezveda – pozn.red.).
I pro letošek jsme se při schvalování rozpočtu domlouvali, že se šetří a že tam peníze na zájezdy do Chorvatska nebudou. A vidíte. V hotovém návrhu rozpočtu, aniž bych to dopředu věděl, bylo najednou pro důchodce k moři půl milionu. Koalice to samozřejmě schválila.
To jsou momenty, které ve mně dodnes zůstaly jako určité rozčarování.

Pokud to bylo skutečně tak, jak říkáte, nebyl to důvod k tomu, abyste z vedení města odešel?
I nad touto variantou jsem uvažoval. Obklopovalo mě ale okolí, které mi naopak říkalo: nemáš tam sice žádný rozhodovací hlas, ale pořád tam jsi. A třeba v případě prodeje bytů si myslím, že jsem byl účinnou brzdou.
Když samozřejmě vy budete chtít, najdete třeba deset důvodů, proč jsem neodešel. Třeba ten, že jsem byl zaměstnaný a bral jsem za to peníze.

ODS se ve svých propagačních materiálech chlubí miliardou získaných dotací. Co vy?
Pokud ta miliarda není podepsaná a peníze se neobjeví na účtu města, tak bych o ní nemluvil. A je tam ještě jeden moment, a to je spoluúčast města. To by mělo mít připraveno finanční zázemí ve stejné výši.
My jsme prokazatelně opravili městskou kanalizaci za 612 milionů korun, na což se teď jakoby zapomnělo. Byla provedena výstavba inženýrských sítí jako voda, plyn a kanalizace i v příměstských částech. Vybudovalo se koupaliště. Dnes se opraví dva domy a jsou toho plné noviny.
Když jsem byl ve funkci starosty, tak jsme na nejrůznější akce také získali více než miliardu dotací. Já to beru jako službu občanům, nejsem ten typ, který by se vším chlubil. Také si nedovedu představit, že bych přišel domů a chlubil se, že jsem v práci něco udělal. Na neustálé zviditelňování nejsem.
Celou dobu jsme se ale přitom chovali jako hospodáři – tedy nejprve je potřeba udělat to základní, až pak mohu dělat nadstavbové složky. Tedy třeba nejprve byty pro mladé namísto dlažby na náměstí.

Většina lídrů, se kterými jsem už vedl předvolební rozhovor, nemohla příliš mluvit o finanční situaci města, protože neměla detailní informace. Ty byste vy mít měl. Jak na tom tedy Znojmo je?
Stav financí města není úvěrově špatný. Ale přijal se i tři sta milionový revolvingový úvěr, pro který jsem nehlasoval, protože nebyly striktně vymezeny mantinely, na co může být konkrétně použit. Je tam jen definice, že může být použit PŘEDEVŠÍM na… A to je velice široká definice. Nebyl jsem zase pozván ani na jednání o tomto úvěru. I když se domnívám, že bych detaily takové smlouvy měl znát.
Za mě byla úvěrová služba 3,6%, teď je o něco více. Ale není to nic dramatického. Mluví se samozřejmě o miliardě korun dotací, přitom skutečně podepsaných je několik desítek milionů. Myslím si, že skutečná výše dotací bude nakonec o hodně nižší.
Už před lety jsme začali pracovat na stavbě domova pro důchodce, smlouva ale není podepsaná dodnes. Slibovaná dotace ve výši devadesát osm milionů není dosud stoprocentně jistá. Přitom je také v té celkové miliardové dotaci, kterou už ODS údajně získala.

Rok a půl po dokončení oprav Horního náměstí dostalo město z podepsaných čtyřiceti milionů korun dotací zatím pouze dvanáct. Proč se o tomto revolvingovém úvěru nemluví?
ODS před minulými volbami slibovala průmyslovou zónu. I mně chtěli občanští demokraté sdělit detaily až poté, co usednou na radnici. Dodnes mi neřekli, jakou průmyslovou zónu mysleli. Že by ten zdevastovaný soukromý pozemek v bývalém školním statku u Přímětic? A mohl bych pokračovat.

Nyní se objevila studie zpochybňující převod podílu města tehdejšímu pivovaru Hostan. Jako hlavní viník nevýhodné smlouvy jste označován vy…
Tahle zpráva se objevila teď před volbami. Když se na mě zatím nenašlo nic jiného, tak se vytáhne věc dvanáct let stará. A přitom zkreslená a zavádějící. Považuji to za zcela účelové jednání.

Jak se díváte na příklad Semil v případě zveřejňování dokumentů či třeba výběrových řízení nad zákonem daný rámec?
Jsem pro co nejtransparentnější veřejnou správu. Ve Znojmě to bohužel není. Třeba kvůli výběrovým řízením se na radnici, zase právě v době mé nemoci, vytvořily dvě komise. Jedna hodnotící, jedna pro otevírání obálek. V té je tajemník, vedoucí organizačního odboru a právnička. Žádný volený zástupce občanů. Za mě byli běžně přítomni radní i při otevírání obálek.

Pokud byste se i nadále podílel na vedení města, budete navrhovat nějaké změny?
Je toho mnoho, co bych doporučil upravit – současný systém výběrových podlimitních řízení, vrácení důvěry vedení základních a mateřských škol s právní subjektivitou, úpravy v kompetencích příspěvkových organizací i v postavení a zodpovědnosti jednotlivých odborů.