„Mám dvě lodě, kterým těžko budu hledat jiné místo. Udržuji je v dobrém technickém stavu a pochopitelně i vozím cestující. Nenechal jsem se odradit a funguji dál," uvedl podnikatel Balík s tím, že vypovězení smlouvy považuje za cílený útok Povodí Moravy a konkurence.

„Výpověď byla připravená dávno před tím, než došlo k úniku ropných látek do přehrady," poznamenal Balík s tím, že i kdyby znečišťující látka pocházela z jeho lodi, neměl by to být důvod k výpovědi. „Na postup Povodí jsem podal stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a ministerstvo zemědělství," poznamenal podnikatel.

Do vod vranovské přehrady uniklo začátkem listopadu velké množství látek. Ropná skvrna se tehdy objevila v bezprostřední blízkosti kotvících lodí. Balík se tehdy bránil s tím, že látky nepocházely z jeho lodí.

Podané stížnosti

Celou záležitost šetřila policie, která ve spolupráci s odborníky shledala, že se jednalo o přestupek. Na postup policie podal Martin Balík stížnost s státní zastupitelství vrátilo věc zpět k šetření. „Budeme nyní pokračovat v prověřování, přibereme znalce a budeme čekat na vyjádření," podotkla znojemská policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Ze skutečnosti, že po přehradě jezdí loď, která kotví podstatě na černo, je rozpačitý Dalibor Dufek z konkurenční společnosti, která vozí cestující po přehradě již téměř deset let. „Lodní dopravu může pan Balík provozovat, nemůže ale používat pozemky, které nemá pronajaté. Spolu s ostatními podnikateli platíme Povodí nemalé částky. Chceme vyčkat do konce května a pak požádáme o vrácené nájemného za uplynulých devět let. Počínání pana Balíka svědčí o tom, že žádné nájemné není nutné platit," zlobil se Dufek.

Jak doplnil, laxní přístup úředníků je více než zarážející. „Nic nepodnikla ani Státní plavební správa v Přerově. Chápu, že pánové z úřadu mají rádi lodě, ale provozovatel lodní dopravy by měl dodržovat smlouvy i předpisy," zlobil se Dufek s tím, že za deset let zaplatil Povodí Moravy za kotviště asi jeden milion korun.

Povodí Moravy okomentovalo svůj postoj velmi stručně. „Nyní čekáme na výsledek správního řízení u antimonopolního úřadu," podotkla mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Jak poznamenala již dříve, důvodem k vypovězení smlouvy bylo opětovné porušování smluvních podmínek. Povodí Moravy nemá žádné možnosti, jak nedodržení smlouvy pokutovat. Sankce může udělit pouze Státní plavební správa nebo případně policie.

Jak uvedl před časem šéf Státní plavební správy v Přerově Jiří Donda, z jejich hlediska nic nebrání tomu, aby Balíkovy lodě brázdily přehradu, jsou technicky v pořádku.

Žádnou administrativní chybu neshledali ani úředníci na živnostenském úřadě. „Situace je to velmi zvláštní, každopádně z naší strany nevidím žádný problém. Ministerstvo dopravy vydalo souhlasné stanovisko s koncesí již roku 2007 a my nemáme možnost ani důvod jejich rozhodnutí zpochybňovat. Pan Balík dodal osvědčení o odborné způsobilosti a tím splnil podmínky dle zákona o vnitrostátní plavbě," podotkl šéf znojemského živnostenského úřadu Leoš Dvořák s tím, že licence není nijak časově omezená. „Podnikatel prokázal znalosti a praxi a tím splnil potřebné požadavky. Své stanovisko může v tuto chvíli změnit pouze ministerstvo dopravy na základě podnětu plavební správy, případně Povodí Moravy," zakončil Dvořák.

Balíkovo podnikání na přehradě provázely od začátku mnohé peripetie. Výletní loď Dyje, kterou si Balík přivezl z Maďarska roku 2010, parkovala nějaký čas v Lesné. Na přehradu se dostala až v dubnu roku 2011, příslušné smlouvy o kotvištích s Povodím Moravy jako správcem přehrady podepsal majitel na jaře 2012. Těsně před začátkem letní sezony téhož roku Dyji zapálil neznámý žhář. Policie původce požáru nenašla a vyšetřování odložila.