Ukázat dveře a sebrat klíč. Tak rozhodli znojemští radní o kapli svatého Václava u Mikulášského náměstí a Asociaci Iuvenes Znoyem, která má pozoruhodnou památku čtvrtý rok pronajatou. Úředníci se prý se zástupci sdružení špatně domlouvali.

Asociace v kapli skončí nejpozději do roka. „Majitel má právo takto rozhodnout. Osobně vnímám určitou tendenci nás vytlačovat, jde o třetí konflikt za poměrně krátkou dobu. Oficiální sdělení o výpovědi jsme ale ještě neobdrželi. Až je dostaneme, rada sdružení na ně bude odpovídajícím způsobem reagovat," sdělil člen rady Asociace Iuvenes Znoyem Antonín Barák.

Rada o ukončení nájemní smlouvy rozhodla na konci května. „Rada schválila ukončení nájemní smlouvy z roku 2008 sjednané na dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden rok. Důvodem byla špatná komunikace s nájemníkem. Bez povolení města jako vlastníka zabraňuje průjezdu turistického vláčku mezi Mikulášským kostelem a kaplí svatého Václava," sdělila mluvčí znojemské radnice Renáta Bártová.

Městská správa nemovitostí bude podle mluvčí brzy zástupce sdružení informovat a předloží jim dohodu o ukončení nájmu.

Barák výtku o špatné komunikaci odmítá. „Neusilujeme o konflikty, těm se snažíme předcházet, ale o řešení. Pokud jde o prostranství kolem kostela, jde o bývalý hřbitov, mělo by to tedy být místo klidu. Před samotnou kaplí je navíc pod terénem románská kostnice. V nejbližších dnech bychom měli dostat znalecký posudek o stavu její nezpevněné klenby. Závěry posudku i dosavadní komunikaci s městem, včetně hrozeb různých pokut, necháme posoudit právníky," uvedl Barák.

Posudek má podle něj ověřit oprávněnost obavy, že klenbu kostnice může poškozovat provoz vláčku, zejména poté, co od letoška začala turisty vozit nová, mohutnější a těžší souprava.

Zatím tak není jasné, jak asociace zareaguje na předloženou dohodu o ukončení nájemní smlouvy. „O tom rozhodne rada sdružení. Součástí dohody by ovšem zřejmě mělo být vyrovnání se s organizací, která po několik let zajišťovala provoz památky i nákladů vložených do oprav. S veřejností bychom se v každém případě rádi slušně rozloučili třeba dnem otevřených dveří," naznačil Barák.

Pro případ, že by se úředníci se sdružením na ukončení nájmu nedohodli, radní již schválili vypovězení smlouvy s roční výpovědní lhůtou. „Vzhledem k tomu, že kaple sv. Václava je duchovní památkou, vhodnějším nájemníkem bude některá z církví," tlumočila mluvčí Bártová.

V Lukáši Davidovi, šéfovi znojemské průvodcovské agentury, vyvolala zpráva o výpovědi rozporné pocity. Řekl, že sice nezná podrobnosti sporu i že mu přijde docela zvláštní, že by vláček na vyhlídce u svatého Mikuláše neměl stavět.

„Na druhé straně si myslím, že lidé typu Tondy Baráka, kteří dělají věci srdcem, zaslouží podporu," tvrdí. Dodal zároveň, že v případě svatováclavské kaple sice úplně nechápe kasičky u vchodu do kaple a na ochoz, celkově ale David činnost sdružení v kapli ocenil.

„Nemyslím si také, že by rada města ve své gesci vymyslela a zařídila něco lepšího. Jednou už to tak bylo a památka zůstala zavřená," dodal s tím, že ideální by bylo, aby si obě strany své spory vyříkaly a našly dohodu.

Podobně mluví i Andrea Dohnalová, která v kapli chystá další ze série letních výstav. „Je smutné, když se lidé nedovedou dohodnout. Podrobnosti sporu neznám, z vnějšku se to ale jeví jako křivda vůči sdružení. Za velkou ztrátu bych považovala, pokud by spodní kaple nemohla dál sloužit výstavním účelům," řeka Dohnalová.

Dvoupatrovou gotickou kapli částečně vestavěnou do hradební zdi u kostela svatého Mikuláše tvoří tři prostory. Horní kaple svatých Anny a Kateřiny byla vystavěna před rokem 1521. Vyznačuje se pozdně gotickou, krouženou klenbou, která je jediná svého druhu na Moravě. Spodní kaple svatého Martina je pak zřejmě staršího data. K ní přiléhá kostnice zaniklé románské hřbitovní kaple.

V moderní době kapli postupně využívali znojemští evangelíci a pravoslavní.