Podobnou výzvu zveřejňují každou sezonu. Pokud lidé začnou napouštět čtyři desetikubíkové bazény, může nastat problém. Úpravna vody je totiž nastavená na běžnou spotřebu, což je asi padesát kubíků vody za den. Lepší je napouštět bazény v noci a postupně.